Nieuws

76% kans op nieuwe recessie VS

De kans dat de Amerikaanse economie binnen drie jaar in een recessie terecht bedraagt maar liefst 76%, aldus JP Morgan.

De kans dat de Amerikaanse economie binnen drie jaar in een recessie terecht bedraagt maar liefst 76%. Dat hebben economen van JP Morgan becijferd.

Volgens de economen van JP Morgan zijn met name de winstmarges van bedrijven zorgwekkend laag. Bij vergelijkbare lage winstmarges in het verleden volgde vrijwel altijd een recessie.

Het JP Morgan-team gebruikt een complex model van negen indicatoren voor hun model. Daarbij gaat het naast winstmarges om bijvoorbeeld het consumentenvertrouwen en de werkloosheidscijfers.

Geen vuiltje aan de lucht

Voor de korte termijn is er geen vuiltje aan de lucht. Hoewel rekening wordt gehouden met een renteverhoging deze maand door de Fed, en enkele renteverhogingen volgend jaar, denkt JP Morgan dat de economische groei in 2016 in de Verenigde Staten 2,25% zal bedragen.

De economische cyclus bevindt zich echter wel in de laatste fase. De industrie-indicatoren wezen al langer op het gevaar van een naderende recessie. Nu begint echter ook de veel belangrijkere dienstensector tekenen van verzwakking te tonen.

Dit betekent dat de kans op een recessie binnen zes maanden nog vrijwel nihil is met 5%. De kans dat we over twaalf maanden in een recessie zitten is echter al 23%.

Ontwikkeling winstmarges zorgwekkend

Dat percentage verdubbelt als naar de situatie over twee jaar wordt gekeken. De kans op een recessie over drie jaar bedraagt 76%. De ontwikkeling van de winstmarges is het meest zorgwekkend.

Die zijn sinds medio 2014 geleidelijk gedaald. JP Morgan becijfert de winstmarge in verhouding tot het hoogtepunt in de bedrijfscyclus. Als naar de huidige winstmarges wordt gekeken, volgde in het verleden meestal, maar niet altijd, een recessie binnen twee jaar.

Andere indicatoren zijn wat minder dreigend, waardoor JP Morgan denkt dat de recessie waarschijnlijk nog iets langer op zich zal laten wachten. Voor de komende jaren wordt immers nog uit gegaan van groei, al schrijven de JP Morgan economen dat ze in hun toekomstscenario’s de mogelijkheid van een recessie benadrukken.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen