Nieuws

Draghi belooft onverantwoord beleid

Pimco rekent op uitbreiding van het Europese opkoopprogramma tot 70 miljard euro per maand en renteverlaging.

De eurozone kampt met een te lage inflatie, sinds 2013 noteert de prijsstijging al onder de doelstelling van 2%. Zonder ingrepen van de centrale bank, denkt Andrew Bosomworth van Pimco dat de inflatie niet hoger dan 1,3% uitkomt. Daarom staat er meer stimulering op de rol. Niets doen is eigenlijk geen optie.

Marktpartijen passen hun inflatieverwachtingen nauwelijks aan, vanuit beleidsmatig oogpunt sorteert een krachtige beleidsingreep nog het meeste effect. Met dat in het achterhoofd denkt Bosomworth dat de ECB de inflatieverwachtingen een duw omhoog wil geven door te beloven onverantwoord te gaan handelen. Frankfurt zal een uitbreiding van het opkoopprogramma aankondigen en de rente verlagen.

Bosomworth rekent op een uitbreiding van het opkoopprogramma tot 70 miljard euro per maand, met een looptijd tot minimaal maart 2017. Daarnaast gaat de herfinancieringsrente omlaag met vijf basispunten en de depositorente met tien basispunten.

Legt ECB basis voor nieuwe crisis?

Pimco ziet risico’s aan deze extra stimulering. Een mogelijk risico is dat er financiële instabiliteit kan optreden in de brede economie. Een hoge mate van liquiditeit kan leiden tot een feedback loop, waardoor de prijzen van assets onder druk komen. 

Bosomworth meent dat de ECB dringend verlegen zit om de steun van overheden en beleidsmakers. Zij moeten structurele en fiscale hervormingen doorvoeren ter aanvulling op de monetaire stimulering.

Zonder overheden die inzetten op groei neemt het gevaar toe dat door monetaire stimulering de kiem gelegd wordt voor een volgende financiële crisis. Zonder stimulering dreigt er een Japanscenario.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen