Nieuws

Beleggingsinnovatie valt tegen, zegt AFM

Zowel de consument als de beschikbare tools veranderen snel, zegt Tim Mortelmans (AFM). Maar de sector nog niet.

Na zijn oproep vorig jaar aan de beleggingsindustrie om te komen met nieuwe, innovatieve beheers- en adviesconcepten, moet Tim Mortelmans (foto) constateren dat de oogst nog flink tegenvalt. “Het loopt nog geen storm,” zegt het hoofd toezicht van de AFM, die gisteren in het expertpanel zat tijdens een Morningstardebat over innovatie in het financiële distributielandschap.

“Als je ziet wat er aan nieuwe initiatieven wordt ontplooid, valt dat nog tegen. Ik vraag me dan af wat al die partijen doen die niet aan het veranderen zijn. Want de wereld, de consument en de tooling veranderen wel. Alle concepten moeten op de schop.”

Uit de sector zelf valt soms te horen dat de schroom om aan te kloppen bij de AFM ook te maken kan hebben met de AFM zelf. Andries van Luijk, directeur van Evi, het online platform van Van Lanschot, heeft de indruk dat dat wel eens het geval is. “Sommige partijen zijn misschien niet zo eager om met de AFM in dialoog te gaan, omdat ze bang zijn dat ze dan op veel meer gebieden te maken gaan krijgen met bemoeienis van de AFM.”

Industrie blijft productgedreven

“We zijn best normale mensen hoor,” lacht Mortelmans. “We gaan graag het gesprek aan.” Ook de vaak gehoorde klacht dat de regelgeving en de bijbehorende papierwinkel de introductie van innovatieve bedieningsconcepten nogal kunnen ontmoedigen, vindt bij Mortelmans weinig weerklank. “Als wij de indruk hebben dat de regelgeving innovatie belemmert, dan gaan we uiteraard naar Financiën om dat te bespreken,. Maar ik heb tot nu toe niet het idee dat het de regelgeving is die innovatie in de weg staat.”

Een hinderpaal voor innovatie kan ook het gebrek aan gezonde businessmodellen zijn. In een post-kickbackwereld zijn veel partijen nog zoekende naar de beste manier om de klant te bedienen – en daarvoor te laten betalen. “In Nederland is de industrie nog heel productgedreven,” zegt van Luijk. “Terwijl we nu een fase ingaan waarin het belangrijk wordt om ècht inzicht te krijgen in het leven van de klant. Je zult de klant moeten engagen om te zorgen dat hij actie gaat ondernemen. Dat is de grootste uitdaging voor de toekomst.”

Er zijn meerdere manieren waarop partijen proberen de klant te engagen, maar de panelleden zijn niet over alle methodes even enthousiast. “Sommige aanbieders proberen beleggen toegankelijk te maken door er een game-sausje over te gooien,” zegt Martijn Rozemuller van Think ETF’s. “Ik vraag me af of je het stressniveau daarmee niet juist onnodig hoog maakt. Je moet de stress over beleggingen juist terugbrengen tot het absolute minimum.”

Beleggen of speculeren?

Door die gamification kunnen klanten soms ook terecht komen bij producten die niet voor hen bedoeld zijn, zegt Rozemuller. “De kennis over producten is niet groot. Mensen kunnen het onderscheid tussen beleggen en speculeren vaak niet maken.” Dat werpt de vraag op of consumenten tegen zichzelf beschermd moeten worden en bijvoorbeeld voor bepaalde beleggingsdoelen geen toegang moeten krijgen tot bepaalde producten.

Tim Mortelmans voelt er weinig voor om harde restricties op te leggen. “Consumenten hebben geen zin om beschermd te worden. Het komt neer op de vraag of je een klant in alle gangpaden wil laten winkelen of dat je bepaalde paden voor hem wil afsluiten. Wat mij betreft gaat het vooral om duidelijkheid. Je mag best speculatieve producten aanbieden, maar dan moet er wel casino op de voordeur staan. Er is op zich niets mis met producten die wat speculatiever zijn, maar het moet je wel duidelijk worden gemaakt dat dat dus niet voor pensioengeld is.”


Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus