Nieuws

Ga voor Amerikaanse obligaties

Ook met een renteverhoging blijven staatsobligaties VS de enige optie voor obligatiebeleggers, aldus Banque de Luxembourg Investments.

Ook met de komende renteverhoging van de Fed blijven Amerikaanse staatsobligaties de enige echte optie voor obligatiebeleggers. Dat zegt Guy Wagner, hoofdeconoom van Banque de Luxembourg Investments (BLI).

De lange rente is in de Verenigde Staten gestegen in anticipatie op de rentebeslissing van de Fed in december. Dat maakt Amerikaanse staatsobligaties aantrekkelijk ten opzichte van Europese alternatieven.

Er blijft namelijk ook in de Verenigde Staten een deflatierisico bestaan. Hierdoor is het waarschijnlijker om koerswinst te behalen op Amerikaanse obligaties dan op de Europese equivalenten.

Deflatoire druk

Wagner: “Amerikaanse staatsobligaties zijn nog altijd het enige zinnige alternatief in de ontwikkelde landen, omdat zij nog zouden kunnen stijgen als de deflatoire druk zou toenemen.” De kans op die deflatoire druk is volgens Wagner nog altijd aanzienlijk.

Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de magere groeivooruitzichten voor de wereldeconomie in het algemeen en de Verenigde Staten in het bijzonder. De groei voor het derde kwartaal kwam in de Verenigde Staten uit op een magere 1,5%.

Dat zou kunnen duiden op een nieuwe groeivertraging. Toch is dat niet het scenario waar Wagner vooralsnog rekening mee houdt. De lagere economische groei was vooral het gevolg van lagere voorraden. Wagner denkt dat de groei in de Verenigde Staten in het laatste kwartaal van het jaar weer aan zal trekken.

Contrast met Fed

Hoewel het risico voor deflatie aanwezig blijft, gaat Wagner uit van een hogere inflatie in het komende jaar. Hoewel de olieprijs nog langer laag kan blijven, ligt deze op dit moment nauwelijks lager dan een jaar geleden. Het drukkende effect van de lagere olieprijs op de inflatie verdwijnt dan ook vanaf begin volgend jaar.

Het mogelijk ruimere monetaire beleid van de ECB staat in contrast met de aanstaande renteverhoging van de Fed. "Als de kloof tussen het Europese en het Amerikaanse monetaire beleid daadwerkelijk groter wordt, kan de euro nog verder terugvallen tegenover de dollar", aldus Wagner.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's