Nieuws

ECB drukt gaspedaal in

De ECB gaat niet méér, maar ook ander schuldpapier opkopen, aldus Lyxor.

Het ruime monetaire beleid van de ECB vertaalt zich nog niet in economische groei. Reden om het beleid aan te scherpen. Dat schrijft vermogensbeheerder Lyxor Asset Management in een rapport over het ECB-beleid.

Strateeg Lionel Meloin gaat uit van een verdere verlaging van de depositorente met tien basispunten door de ECB. Hij verwacht niet dat de ECB de omvang van de maandelijkse inkoop van schuldpapier zal uitbreiden.

Daar is volgens Meloin ook geen reden voor. Wel denkt hij dat de ECB het arsenaal van schuldproducten dat wordt opgekocht zal verruimen. Het beleid van de ECB leidt vooralsnog niet tot serieuze economische groei in de eurozone.

Extreme mate

Dat wordt mede veroorzaakt door het feit dat banken de extra middelen die ze ter beschikking krijgen, vooral gebruiken om hun reserves bij de ECB te verhogen.

Dat is bijna altijd het geval, aldus Meloin, maar het afgelopen jaar gebeurt dat in nog extremere mate dan in het verleden. Sinds het begin van de crisis in 2008 gebruiken banken 65% van de geldgroei om hun reserves bij de ECB te verhogen.

Het afgelopen jaar is dat percentage opgelopen naar 80%. Het doel van het ruime monetaire beleid is om de kredietverstrekking van banken aan consumenten en bedrijven te stimuleren.

Deflatiegevaar

De laatsten hebben daar op dit moment echter weinig behoefte aan. De vooruitzichten voor de economische groei zijn laag en het gevaar van deflatie ligt op de loer.

Hoewel er sprake is van lichte kredietgroei in de afgelopen maanden, staat dit in geen verhouding tot de tientallen miljarden die de ECB de afgelopen maanden heeft gebruikt om schuldpapier op te kopen.

Banken zijn op hun beurt ook niet erg scheutig met het verstrekken van kredieten. De rente die ze kunnen vragen is laag. Hoewel het op dit moment kostbaar is om reserves aan te houden bij de ECB, wegen deze kosten toch op tegen de risico's die verbonden zijn aan een krediet.

Ander schuldpapier

De ECB zal zich niet neerleggen bij deze impasse. Melin verwacht dan ook een verdere verlaging van de depositorente. ECB-president Mario Draghi zal daarnaast opteren voor een uitbreiding van het opkoopprogramma.

Dat zal vooralsnog niet betekenen dat maandelijks meer geld wordt uitgegeven, maar wel dat de mix van schuldpapier dat wordt opgekocht zal worden uitgebreid.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's