Nieuws

"Buy the dip" is verleden tijd

Kempen-CIO Lars Dijkstra vindt veel assetclasses duur en bereidt zich voor om op termijn risico van tafel te halen.

Lars Dijkstra (foto) liet zich bij het opstellen van zijn Investment Outlook voor 2016 inspireren door John Maynard Keynes. Een van de beroemdste economen aller tijden, maar slechts weinigen weten waar Keynes precies voor stond, zegt de chief investment officer van Kempen Capital Management.

“Hij was bijvoorbeeld ook een fantastische belegger. Als beheerder van de beleggingsportefeuille van King’s College behaalde hij geweldige rendementen. En net zoals hij als econoom was, was hij ook als belegger anticyclisch: hij belegde contrair, met een voorkeur voor ondergewaardeerde aandelen.”

Wat ook vaak vergeten wordt als het over Keynes gaat, zegt Dijkstra, is dat anticyclisch beleid altijd twee kanten hoort te hebben. “Niet alleen investeren in slechte tijden, zoals ‘Keynesiaans’ beleid vaak wordt samengevat, maar óók afremmen als het goed gaat en als oververhitting dreigt.”

Grote beleidsblunders

De economische faseverschillen tussen Europa en de VS zijn volgens Dijkstra in sterke mate te wijten aan de mate waarin de inzichten van Keynes wel of niet zijn toegepast. Waar de Amerikanen al vroeg kozen voor stimuleringsbeleid, stond Europa lang op de rem, onder aanvoering van Duitsland en Nederland.

“In het begrotingsbeleid zijn grote blunders gemaakt. Nederland en Duitsland hebben grote overschotten en hebben geweigerd om die in te zetten.” Dat de binnenlandse economie weer draait en de kredietverlening weer op gang is gekomen is vooral de verdienste van de ECB geweest, vindt Dijkstra. “De kredietcrisis is definitief voorbij, de omloopsnelheid van geld is weer op niveau.”

Dat wil niet zeggen dat de outlook voor 2016 daarmee onverdeeld positief is. Want de vooruitzichten houden niet over. In het beleggingsbeleid kijkt Kempen naar drie componenten, legt hoofdstrateeg Roelof Salomons uit: waardering, cyclus en sentiment. Voor de lange termijn is – net als bij Keynes – waardering de leidende factor.

Recessie VS ligt op de loer

En daar zit hem meteen het probleem, zegt Salomons. “Veel assetclasses zijn nu flink aan de prijs. De verwachte rendementen liggen voor de komende tien jaar daarom lager dan ze de afgelopen tijd zijn geweest en onder het rendement dat past bij het risico dat je neemt."

Verwacht vs. vereist rendement van asset classes. De ononderbroken
lichtblauwe lijn geeft een 'normale' waardering aan.

Alleen aandelen in opkomende markten zijn nog enigszins normaal gewaardeerd, zegt Salomons, maar daarmee is zeker niet gezegd dat we op een duidelijk koopmoment voor emerging markets zijn aanbeland. “Wij zijn per saldo overwogen in emerging markets, met de kanttekening dat we op lange termijn positief zijn, maar op korte termijn voorzichtig. En dan kijken we liever naar Azië dan naar Oost-Europa en Latijns-Amerika, omdat de afhankelijkheid van grondstofprijzen daar hoger is.”

Europese aandelen zijn aantrekkelijker gewaardeerd dan Amerikaanse, zegt Salomons, “maar Europa heeft al wel een voorschot genomen op betere verwachtingen; een groot deel is al verdisconteerd.” In Amerika, dat alweer verder in de cyclus is, ligt op den duur een nieuwe recessie op de loer, al zal de Fed onder leiding van Janet Yellen zijn uiterste best doen om de groei niet de nek om te draaien.

Risico van tafel

Dijkstra: “De Fed gaat de rente verhogen, maar ik verwacht wel dat Yellen behind the curve blijft. Ze zal niet agressief gaan opereren.” Al met al verwacht Dijkstra daarom toch een positief jaar voor Amerikaanse aandelen. “Ik zie nog wel wat winstgroei, maar medio of eind 2017 gaan de Verenigde Staten toch richting recessie."

"De markten zullen daar op zeker moment op gaan voorsorteren. We zijn al voorzichtig, maar voor ons komt het moment om risico van tafel te halen als het verschil tussen het rendement op aandelen en obligaties onder de 4% komt.”

Wanneer dat is, is lastig te zeggen, vinden Dijkstra en Salomons, "maar we zijn inmiddels voorbij het punt dat iedere tegenvaller een buy-the-dip-moment is.”


Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?