Wouter van Leusen is financieel planner, coach en eigenaar van Financieel Bewust Zijn. Daarnaast is hij partner van Stanwende.nl.

Nieuws

Tijd is rendement

Hoe verder de beleggingshorizon, hoe meer rendement er te behalen valt. En vooral niet aflossen of sparen in de tussentijd.

Dat tijd geld is en dat tijd een helende werking heeft bij wonden is bekend. Maar ook bij beleggen is tijd een bepalende factor. Wat is de invloed van tijd op het rendement? In de onderstaande tabel, die 40 jaar teruggaat in de tijd, is dit duidelijk zichtbaar.

Als voorbeeld hebben we meneer A:

  • 40 jaar
  • Gehuwd met twee opgroeiende kinderen
  • Te beleggen spaargeld 100.000 euro
  • Beleggingshorizon 10 jaar tot 30 jaar
  • Hypotheek van 300.000 euro
  • Spaarrente gemiddeld 2% per jaar

Meneer A heeft in 2014 100.000 euro belegd in een index van wereldwijde aandelen. Het rendement in 2014 bedroeg 20,14%. De storting van 100.000 euro is na een jaar 120.140 euro waard. Het was dus een goed jaar. Als je geld voor een jaar belegt kan dat heel goed uitpakken, maar ook bijzonder slecht.

Hypotheek aflossen

Na tien jaar is de 100.000 euro meer dan verdubbeld tot 213.000 euro, met een gemiddeld brutorendement van 7,86% per jaar. Had meneer A zijn geld op een spaarrekening laten staan, dan was dat bedrag nu 121.000 euro geworden. Door te beleggen is zijn meeropbrengst na tien jaar maar liefst 92.000 euro ten opzichte van sparen.

Met dit bedrag had hij leuke of waardevolle dingen kunnen doen, zoals een mooi bootje kopen, zijn huis verbouwen, of zijn hypotheek deels aflossen. Dat laatste geeft misschien een fijn gevoel, maar nuchter bekeken is het juist niet verstandig om – alles – af te lossen.

Het vermogen zit dan in bakstenen en steen is geen betaalmiddel. Bovendien levert het aflossen op termijn beslist minder op dan een goed gespreide beleggingsportefeuille. Ik pleit voor beleggen over een langere termijn.  

Nog langer nog beter

Na twintig jaar is de 100.000 aangegroeid tot 448.345 euro, met een gemiddeld rendement van 7,79% per jaar. Had meneer A zijn geld 20 jaar lang op een spaarrekening laten staan, dan was dit aangegroeid tot zo'n 148.000 euro. De meeropbrengst bij beleggen is na twintig jaar ruim 300.000 euro.

Door te blijven beleggen had A bijvoorbeeld zijn hypotheek na twintig jaar volledig kunnen aflossen en nog genoeg over gehad om prettig van te leven. Of hij had vanaf 60 jaar deels kunnen stoppen met werken. Met sparen was dit niet gelukt.

En met een overheid die continue de wet en regelgeving aanpast. Zoals het verhogen van de AOW- en pensioenleeftijd, verlagen en niet indexeren van pensioen, beperken lijfrente-aftrek, verminderen ondernemersfaciliteiten, afschaffen hypotheekrenteaftrek, hogere afdracht aan verzorgingstehuizen, exploderende zorgkosten. Is het verstandig een buffer in te bouwen.

Niet 100% in aandelen

En de praktijk leert dat er veel meer te realiseren is met beleggen dan vooraf wordt gedacht. Dat is zeker mijn ervaring, zowel bij mijn cliënten als privé. Zie het voorbeeld van meneer A. Voor de goede orde, het is niet mijn advies aan iedereen om 100% in aandelen te laten beleggen.

En het hangt ook af van het risicoprofiel, beleggingshorizon en de mate waarin een klant te zijner tijd geld onttrekt. Maar het voorbeeld van meneer A is wel sprekend. Het halen van doelen en het laten uitkomen van dromen heeft bijna altijd te maken met tijd.

Wouter van Leusen is financieel planner, coach en eigenaar van Financieel Bewust Zijn. Daarnaast is hij partner van Stanwende.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen