Nieuws

Doelgericht, niet rendementsgericht

Adviseur, het gaat niet om slimme beleggingsproducten met toprendementen, maar om het halen van de beleggingsdoelstelling.

Het gaat niet om vernuftige beleggingsproducten met superieure rendementen, maar om goede beleggingsoplossingen waarmee individuele beleggers hun doelstellingen kunnen halen. Er is een paradigma shift nodig binnen het vermogensbeheer. Weg van producten gericht op prestaties, naar een benadering waarin de belegger met zijn doelen leidend is.

In een nieuwe studie van het EDHEC-Risk Institute ontwikkelen de onderzoekers samen met Merrill Lynch Wealth Management een raamwerk dat gebruikt kan worden door adviseurs om beleggers te helpen een optimale verdeling van risico-blootstelling te krijgen gedurende de looptijd van hun beleggingen om uiteindelijk de doelen voor laten te behalen.

Het raamwerk is doelstellinggestuurd, een belangrijk kenmerkt daarbij is de introductie van een systematische methodologie om een portefeuille samen te stellen voor een langere tijdsduur. Dat is een belangrijk element, omdat risico’s en doelen blijven bestaan gedurende langere tijdsperioden.

50%-verbetering

Het onderzoek ziet Anil Suri van Merrill Lynch Wealth Management als een belangrijke mijlpaal in doelgericht vermogensbeheer. Het voorziet in een analytische en praktische benadering, die beleggers kan helpen hun doelen te behalen met behulp van dynamische, outcome driven beleggingsoplossingen.

Dit raamwerk zou de uitkomsten met zo’n 50% moeten verbeteren ten opzichte van een traditionele aanpak. In die traditionele benadering staan de producten centraal, terwijl Merrill Lynch nu pleit voor het centraal stellen van de belegger en zijn doelen.

Het uitgangspunt van deze benadering is de erkenning dat het succes of mislukken van deze doelen niet afhangt van de prestaties van een enkel fonds en beleggingscategorie. Het draait er juist om hoe goed een portefeuille weet in te spelen op de risicofactoren die impact hebben op de huidige waarde van de doelstellingen en de toekomstige inkomstenstromen.

Tegen lage kosten

De uitdaging is dus het vinden van de beleggingsoplossingen die de hoogste kans bieden om de doelstellingen van de belegger te behalen bij de laagste risico. Het raamwerk kent twee belangrijke elementen. Enerzijds is de indeling van de doelen en wensen van de belegger in categorieën met dezelfde hoofdkenmerken en een prioriteitstelling.

Anderzijds gaat het om de vertaalslag van deze categorieën naar optimale portefeuilles met een bijbehoren risicogewogen rendement. De objectieve input is een realistische beschrijving van de onzekerheid in de markt. De subjectieve input komt van een nauwkeurige beschrijving van de situatie van de belegger, inclusief huidige verplichtingen en toekomstige doelen.

Dit moet uitlopen op een goal-hedging portefeuille voor elk specifiek beleggingsdoel. Het gaat erom de doelstelling te bereiken tegen de laagst mogelijke kosten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    China; opnieuw lieveling van beleggers?