Nieuws

Klimaat en milieu langetermijntrends

Ook als er minder harde afspraken over het klimaat op de top in Parijs worden afgesproken, zijn er kansen voor klimaat-en milieufondsen.

Volgende maand begint de grote klimaatconferentie in Parijs. Het valt te hopen dat er dan dwingende afspraken worden gemaakt om de verdere opwarming van moeder aarde beheersbaar te krijgen.

Wie dat zeker hoopt, is Henning Padberg van het Scandinavische Nordea Asset Management. Padberg bestiert samen met Thomas Sorensen het Climate and Environmental Equity Fund. Hij zegt zijn eigen pensioengeld in het fonds te hebben gestoken.

Mochten de landen in Parijs besluiten eindelijk echt werk te gaan maken van de bestrijding van global warming, dan betekent dat een boost voor Nordea's klimaat- en milieufonds. Een groot deel van de bedrijven in de portefeuille levert namelijk een directe bijdrage aan de oplossing van het klimaatprobleem. Door bijvoorbeeld de electrificering van auto's mogelijk te maken.

Maar ook als de uitkomst van Parijs tegenvalt, lijkt er voor Padberg geen man overboord. Volgens hem is klimaat en milieu een langetermijnmegatrend die door meerdere onderliggende trends wordt ondersteund. Hij somt op:

  1. De economische winst die de besparing van grondstoffen oplevert.
  2. Het milieubelang om schadelijke uitstoot te beperken
  3. Het politieke belang om minder afhankelijk te worden van grondstoffen,  stemmen te winnen en banen te scheppen.
  4. Het belang van bedrijven om milieurisico's te verminderen en innovatie te stimuleren.
  5. De consument die steeds meer voor duurzame producten kiest.

Wereldleiders in nichemarkten

Nordea's klimaat- en milieufonds belegt in drie thema's: alternatieve energie (10%), grondstoffenefficiency (75%) en bescherming milieu (15%). Padberg: "Alternatieve energie is nu even wat minder interessant, want de concurrentie is hard en de goedkope olie speelt deze sector parten."

Padberg ziet meer in slimme innovatieve bedrijven die oplossingen aandragen om bijvoorbeeld spaarzamer met energie of water om te gaan. Voorbeelden daarvan zijn het Amerikaanse Ecolab en het Duitse Bertrand. Het fonds heeft overigens ook een plaatsje voor Arcadis ingeruimd, dat op het gebied van milieudiensten succesvol aan de weg timmert.

In de portefeuille van Nordea's milieu- en klimaatfonds is plaats voor tussen de 40 en 60 aandelen. Die worden gekozen uit een pool van circa duizend bedrijven. Na analyse op ESG-rapportage en liquiditeit blijven er nog 500 kansrijke bedrijven over. Die worden vervolgens gecontroleerd op winstgevendheid, bedrijfscultuur en vooruitzichten. Van de 200 overblijvers worden ten slotte te afzonderlijke waardering bekeken. Wat te duur is, komt er niet in.

De uiteindelijke portefeuille, waarin niet al te veel wordt geswitcht, bestaat voor driekwart uit kleine- en middelgrote bedrijven. "Wereldleiders in hun eigen niche', vertelt Padberg. "En geen van de bedrijven heeft enige relatie met olie, kolen of nucleare energie."

 

 

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Duurzaam beleggen