Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Nieuws

Notes met goed geheugen

Dat is jammer. Stapt u net in aandelen, gaat de markt onderuit. Dat is te voorkomen met een memory coupon note.

Dat is jammer. Stapt u net in aandelen, gaat de markt onderuit. Weg uitzicht op een mooi rendement. Natuurlijk, op een later tijdstip kunnen de aandelen weer in koers aantrekken, maar zeker weten doe je het niet. Als het herstel uitblijft, heeft de belegger een flinke rendementstik opgelopen.

Dat is nu eenmaal de consequentie van risicodragend beleggen. Het rendement blijft onzeker en kan langdurig uitblijven. Er is een type gestructureerd product dat inspeelt op dit negatieve scenario en de belegger de kans geeft op een (mooi) rendement, ook als de markt tijdelijk daalt. Dat is de Memory Coupon Note (MCN), die door verschillende banken is uitgegeven.

Voor ik de recent geplaatste producten meer in detail bekijk, besteed ik eerst aandacht aan de belangrijkste karakteristieken van deze notes. De MCN kan een relatief hoge coupon uitkeren, mits de onderliggende waarde op de (veelal jaarlijkse) peildatum op een vooraf vastgesteld minimum niveau staat. Als dat niveau niet is gehaald vanwege een flinke koersdaling, wordt een jaar later de stand van de onderliggende waarde opnieuw vastgesteld.

Rendementsremmende nadelen

Indien de koers nu wel op het minimaal beoogde niveau staat, vindt de couponuitkering plaats. Het aardige is dat dan tevens de coupons worden uitgekeerd over de jaren waarin de onderliggende waarde lager dan het vereiste niveau stond en er geen uitkering was. Dit proces loopt door tot het eind van de looptijd van de MCN.

Er is nog een voordeel aan de MCN en dat is dat bij een flinke koersdaling de aflossing op de einddatum toch nog op 100% kan plaatsvinden. Die bescherming geldt als de onderliggende waarde niet meer dan een vooraf vastgesteld percentage is gedaald ten opzichte van de startwaarde.

De MCN geeft dus mogelijk een mooi rendement, zonder dat (veel) koersstijging nodig is en er is een (voorwaardelijke) bescherming tegen een flinke koersdaling. Daar moeten andere rendementsremmende nadelen tegenover staan. Dat is het geval.

Ten eerste profiteert de MCN-belegger niet van het eventuele dividend van de onderliggende waarde. Bovendien is het rendement gemaximeerd tot de couponbetaling en wordt niet verdiend aan een mogelijk flinke koersstijging van de onderliggende waarde. Tot slot, dat geldt voor alle gestructureerde producten, heeft de belegger een debiteurenrisico op de uitgevende instelling.

Hangt af van bewegelijkheid

Onlangs hebben Van Lanschot en BNP Paribas verschillende MCN uitgegeven:

De drie Van Lanschot-notes zijn allemaal gekoppeld aan een index, te weten de Eurostoxx 50, S&P 500 en HSCEI (China). De mogelijke coupon wordt uitgekeerd als de index op de jaarlijkse peildatum gelijk of hoger staat dan de startwaarde van de index. De Eurozone MCN keert de hoogste coupon uit (6,15%), terwijl de MCN op de Chinese index de laagste potentiële coupon (5,35%) heeft.

De hoogte van de coupon hangt voor een belangrijk deel af van de beweeglijkheid van de onderliggende waarde, de drie indices in dit geval. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger de potentiële coupon. Opmerkelijk is dat de MCN met de HSCEI als onderliggende waarde de hoogste volatiliteit heeft (25), terwijl S&P 500 met 15 de laagste (verwachte) beweeglijkheid vertoont. De Eurostoxx 50-volatiliteit zit daar tussenin (circa 20).

Dividendverwachting

Een tweede belangrijk element voor de hoogte van de coupon is de dividendverwachting van de onderliggende index. Hoe hoger de dividendverwachting, hoe hoger de coupon. Het dividendrendement van de Eurostoxx 50 is circa 3,3%, terwijl dat van de S&P 500 gelijk is aan circa 2,0%. De HSCEI heeft een dividendrendement van maar liefst 4,2%.

Op grond van volatiliteit en dividendrendement zou de MCN op de HSCEI-index verreweg de hoogste coupon moeten hebben. Het feit dat voor deze MCN de coupon juist het laagst is, heeft te maken met de kennelijk hoge kosten van het afdekken van het valutarisico. De HSCEI noteert in Hongkong-dollars, maar de MCN lost af in euro.

Een derde factor van belang voor de couponhoogte is het (voorwaardelijke) beschermingsniveau van de notes. Voor alle drie de notes geldt dat de onderliggende index met 50% ten opzichte van de startwaarde mag dalen, om toch nog op 100% af te lossen.

Karige beloning

Een belegger die een echt hoger potentieel rendement zoekt, kan terecht bij de MCN met Royal Dutch Shell (RDS) als onderliggende waarde, uitgegeven door BNP Paribas. De mogelijke coupon is 9% en wordt uitgekeerd als RDS op de (jaarlijkse) peildatum boven de 19,95 euro noteert. Aangezien de startwaarde van het aandeel 24,34 euro is, mag RDS ten opzichte van die startkoers met 18% dalen om toch de 9% coupon te verkrijgen.

De hoge volatiliteit van het aandeel, in combinatie met het enorme dividendrendement van circa 6,8%, maken de potentiële coupon al hoog. Maar belangrijk is ook dat voor deze MCN een veel lager voorwaardelijk beschermingniveau geldt dan die voor de index-MCN van Van Lanschot.

De voorwaardelijke bescherming met uitbetaling op 100% vervalt als RDS op de einddatum (oktober 2018) lager dan 19,95 euro noteert. Het voorwaardelijke beschermingsniveau is met 18% een stuk lager dan de 50% voor de index MCN.

Uw visie

Welke MCN het aantrekkelijkst is, hangt natuurlijk mede af van de visie op het verloop van de verschillende onderliggende waarden. Maar kijk ik alleen naar de karakteristieken van de verschillende notes, dan vind ik de 5,35%-coupon wel een karige beloning voor de MCN op de volatiele en dividendrijke Chinese index.

Als u als beleggers geen uitgesproken oordeel hebt over de toekomstige prestaties van de index, vind ik de MCN op de Eurostoxx 50 het mooiste indexproduct, met de zeer ruime voorwaardelijke bescherming. Let wel op, als er een echte crash plaatsvindt kan het verlies ook op deze note enorm zijn. De RDS MCN is aantrekkelijk voor beleggers die geloven dat de opwaartse potentie van de oliereus zeer beperkt is, zonder een grote (verdere) terugval in koers van het olieaandeel te verwachten.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus