Nieuws

Duitse problemen stapelen zich op

Duitsland, jarenlang de Europese hoop in bange dagen, begint het nu ook economisch moeilijk te krijgen.

Duitsland gaat moeilijke jaren tegemoet. Dat verwacht Keith Wade, hoofdeconoom van Schroders. Hij reisde in de rumoerige septembermaand door Duitsland, net voor de chaos rond Volkswagen losbrak. Toen overheerste in Duitsland nog de opluchting over het Griekse akkoord, maar hoorde hij ook al pessimistische geluiden. 

Volgens Wade is de kans aanzienlijk dat de Duitse economie zijn hoogtijdagen heeft beleefd en dat de magere jaren nu aanbreken. Allereerst lopen de exporten naar de opkomende wereld terug. De groeivertraging van China raakt de Duitse economie hard; 6,5% van de Duitse export (2,5% van het bbp) gaat naar China, evenveel als er uit Duitsland naar Nederland gaat.

De Duitse economie drijft met name op de maakindustrie, die op zijn beurt de dienstensector aanjaagt. Nu het tij in China keert, loopt de EM export-bubbel langzaam leeg, Op de korte termijn kan het verlies aan export volgens Wade nog worden opgevangen door de aantrekkende vraag uit de Europese periferie en door de toenemende overheidsbestedingen om de instroom van migranten op te vangen.

Twee miljoen vluchtelingen

Wade: "Stilletjes hopen de Duitsers dat het niet zo’n vaart zal lopen met China. Alles wijst ook op een een zachte landing van de Chinese economie." Toch doet de Duitse economie er volgens Wade verstandig aan op zoek te gaan naar nieuwe economische aanjagers.

De komst van honderdduizenden migranten in Duitsland (dit jaar circa 800.000, de komende vier jaar nog eens 2 miljoen) kan positief uitpakken, omdat het de vraagzijde stimuleert en bijdraagt aan de oplossing van het vergrijzingsprobleem.

Voorwaarde is wel dat de nieuwkomers kunnen deelnemen aan de Duitse samenleving en economie. Wade: "Hiervoor dienen zij in betrekkelijk korte tijd te worden klaargestoomd en toegerust. Zij moeten de taal leren spreken en hun vaardigheden naar een hoger niveau tillen."

De hiermee gemoeide kosten zijn enorm, maar vormen volgens Wade vooralsnog geen probleem. Op den duur kunnen deze uitgaven het Duitse begrotingsevenwicht wel aantasten. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?