Nieuws

Succesvol sectorbeleggen via ETF’s

Via sector ETF’s kunnen beleggers passief en tegen lage kosten beleggen in sectoren, een stijl die in de VS populair is.

Via sector ETF’s kunnen beleggers passief en tegen lage kosten beleggen in sectoren, een stijl die in de VS populair is. Met sectorfondsen kunnen beleggers blootstelling zoeken aan de juiste balans van risico en rendement. Het voordeel met sectorbeleggen is dat blootstelling aan een bepaald aandeel voorkomen wordt. 

Een sectorstrategie biedt beleggers de kans om te profiteren van de economische trends die gevolgen hebben voor de prestaties van specifieke sectoren. Door gebruik te maken van een sectorstrategie in een portefeuilles brengt een belegger meer nuance aan in zijn beleggen, zonder blootstelling aan de specifieke risico's die behoren bij het beleggen in een individueel aandeel. Dit kan via ETF’s. ETF’s worden vooral gebruikt vanuit het oogpunt van lage kosten, liquiditeit en gemak. 93% van de passieve beleggers doet dit in aandelen ETF’s. Sectorbeleggen middels ETF’s wint wereldwijd aan populariteit.

Klassieke beleggingsstijlen richten zich meer op bijvoorbeeld blue chips, value- of groeiaandelen. In Europa gebruikt 63% van de beleggers deze klassieke strategieën in hun portefeuille, minder dan de helft (44%) van de Europese beleggers benut ook een sectorstrategie, blijkt uit onderzoek van State Street en Kepler Chevreux.

Succesvolle sectorrotatie
Men kan een sectorstrategie goed aanwenden om een index te verslaan. Een succesvolle sectorrotatie biedt meer potentieel dan een groeistrategie of een andere beleggingsstijl. Via offensieve sectoren in een hoogconjunctuur, of juist defensieve sectoren tijdens een laagconjunctuur kan men de portefeuille-prestaties verbeteren. Via sectoren kunnen beleggers ook anticiperen op een renteverhoging in de VS, of een vertraging in China. Het is aan beleggers om te bepalen in welk deel van de cyclus de markt zich bevindt, om dan de juiste sectorblootstelling te bepalen. 

De verwachting van de ondervraagde beleggers is dat de komende drie maanden de sectoren technologie, healthcare en financiële dienstverlening de beste prestaties zullen laten zien. Daarentegen blijven de sectoren vastgoed, nutsvoorzieningen basismaterialen, voedsel en mogelijk ook de bankensector naar verwachting achter bij de markt.

Uit het onderzoek blijkt dat dit jaar met name defensieve sectoren, zoals consumer discretionary en healthcare positief rendeerden. Het slechtste presteerde de energiesector. De respondenten gaven aan zich de meeste zorgen te maken over de rentevolatiliteit (54%) en de lage groei van de wereldeconomie (37%). Een Grexit staat ook nog hoog op de zorgenlijst, 31% van de respondenten is alert op dit risico. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen