Nieuws

EM niet langer shortkandidaat

Mark Dow van Dow Global Advisors schetst de problemen van de opkomende markten en de oplossingen ervan.

Mark Dow, oprichter van Dow Global Advisors in Californië, USA, heeft een verhelderende kijk op de beleggingskansen van de opkomende markten. Nou ja, kansen. Beleggers weten niet hoe hard ze moeten wegrennen. Wat is daarvan de reden?

Mark Dow, in het verleden ook econoom bij het IMF en het Amerikaanse ministerie van Financiën, legt het uit aan beleggingssite ETF.com. Volgens Dow kampen de opkomende markten met drie problemen. De eerste is de aankomende Amerikaanse renteverhoging die maar niet komt.

Zolang beleggers niet weten waneer de FED verhoogt en hoe het rentepad eruit komt te zien, kijken beleggers de spreekwoordelijke kat uit de boom. Een Amerikaanse renteverhoging is volgens Dow nooit goed geweest voor beleggingen in de opkomende markten. Als de Amerikaanse rente stijgt, gaan de opkomende beurzen eigenlijk altijd omlaag, merkt hij op.

Dit geldt ook voor de richting van de dollar. Een sterker wordende dollar heeft volgens Dow bijna altijd een negatief effect op de beurzen in opkomende markten. Zolang beleggers ervan uitgaan dat de dollar verder aan kracht wint, zullen zij volgens hem geen geld alloceren naar opkomende markten. Het valutarisico is gewoonweg te groot.

Of zoals Dow dat verwoordt: "Investors are going to be wary of allocating to emerging markets because in both local currency fixed income and equities, a significant part of the return is determined by currency, much more than people recognize."

Pas op met shorten

De derde factor, die de opkomende markten parten speelt, is de zwakke winstontwikkeling. Omdat de wet -en wetgeving in opkomende markten minder goed is georganiseerd eisen beleggers volgens Dow compensatie in de vorm van sterker stijgende bedrijfswinsten dan in de VS en Europa.

Is daar geen sprake van, zoals nu, dan is er weinig reden om nog langer in de opkomende wereld te investeren. Hoewel het volgens Dow dus nog wel even kan duren, totdat de opkomende markten herstellen, adviseert hij niet short te gaan. Daar is het inmiddels te laat voor.

"It could well be after the first rate hike that we feel confident—rightly or wrongly—about a path and a level for Fed funds. So it could end very quickly. It's no longer something you want to short aggressively. It's too dangerous, and probably the same thing with commodities. Stand back and wait until these things materialize."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus