Nieuws

Het beste komt nog in Japan

Volgens Comgest staat premier Abe voor een cruciale stap, de derde pijl van zijn hervormingsprogram kan doel treffen.

Volgens Comgest staat premier Abe in Japan voor een cruciale opgave. De derde pijl van zijn hervormingsprogramma kan doeltreffend zijn. Een cultuuromslag in het Japanse bedrijfsleven zal de kansen in het land van de rijzende zon laten toenemen. Wolfgang Fickus van Comgest vindt dat het beleid van Abe de goede kant op beweegt. Comgest is gespecialiseerd in beleggingen in Japan en zag altijd al veel kwalitatieve groeiaandelen daar, dat potentiaal neemt nu toe. 

De hervormingen van premier Abe draaien rond monetaire en budgettaire stimuleringsmaatregelen. De derde pijl in zijn programma is gericht op hervormingen van het bedrijfsleven. Het gaat daarbij om belastingverlaging en een cultuuromslag in de corporate governance. Die combinatie moet volgens Fickus kunnen leiden tot een hoger beleggingsrendement. Daardoor kan het verschil dat er al jaren bestaat tussen het rendement op eigen vermogen in de VS en de EU enerzijds en Japan anderzijds, verkleind worden.

De belastingdruk in Japan ligt significant hoger dan elders. Naast de noodzakelijke verlaging van de vennootschapsbelasting, wil Japan de economie concurrerender maken door de corporate governance te verbeteren. Aandacht voor aandeelhouderswaarde is in Japan relatief nieuw.

Een nieuwe Corporate Governance Code vereist onder meer twee onafhankelijke directeuren. Daar ligt tegelijk ook een kwetsbaar punt, omdat op korte termijn er duizenden buitenstaanders aan de bestuurslagen van het Japanse bedrijfsleven moeten worden toegevoegd. 

Om qua waardering in de pas te kunnen lopen met andere ontwikkelde landen, moet Japan een inhaalslag maken op het vlak van rendement en governance. Dat is een belangrijke voorwaarde voor toekomstig succes, stelt Comgest. Volgens Fickus is er veel groei te vinden in Japan, ook buiten de succesvolle export-industrie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie