Nieuws

ETFS lanceert smart bèta ETF in EM

ETF Securities lanceert samen met Lombard Odier IM een smart bèta ETF, de emerging market local government bond ETF.

ETF Securities lanceert in samenwerking met Lombard Odier IM een nieuwe fundamenteel gewogen obligatie-ETF, de emerging market local government bond ETF. Deze is genoteerd aan de London Stock Exchange. 

Volgens ETFS en Lombard Odier bieden staatsobligaties uit opkomende landen een aantrekkelijke yield to maturity omdat de rentetarieven in ontwikkelde economieën waarschijnlijk nog lange tijd laag blijven.

Met de emerging market local government bond ETF kan men beleggen in langlopend schuldpapier van opkomende markten in lokale valuta, door gebruik te maken van fundamentele factoren. Daarbij wordt onder meer de kredietwaardigheid van emittenten beoordeeld, om te bepalen welke overheden het beste in staat worden geacht om hun schulden af te lossen. Inherent aan traditionele benchmarks is juist dat zij overwogen zijn in emittenten die al de hoogste schuld bezitten.

In tegenstelling tot de traditionele marktgewogen benchmarks richt een fundamenteel gewogen benadering zich op diversificatie op basis van kwaliteit en dit nieuwe product biedt tevens blootstelling aan de twee grootste opkomende economieën, India en China. In de marktgewogen benchmarks wordt China erbuiten gelaten. Gezien de recente devaluatie van de Chinese munt zien zij de lancering als een gunstig moment.

Samen met Lombard Odier IM heeft ETF Securities een reeks fundamenteel gewogen obligatie ETF’s op de markt gebracht, waarop dit nieuwe product een aanvulling is. Beleggers vragen om kosteneffectieve beleggingsoplossingen, maar willen ook een beter risico-gewogen rendementsprofiel, stelt Howie Li van ETFS.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie