Nieuws

Voorkeur voor value boven groei

Momenteel moet value- zijn meerdere erkennen in de growth-strategie. Maar historisch bewijs wijst op een omslag.

Momenteel moet value- zijn meerdere erkennen in de growth-strategie. Dat is sinds 1945 slechts zesmaal voorgekomen. Uit historisch onderzoek blijkt dat een valuestrategie de beste prestaties leverde gedurende de meeste perioden van vijf jaar. Advisor Perspectives vraagt zich af waarom value over zo’n lange periode het beter blijft doen.

Valueaandelen zijn goedkoop gewaardeerd, afgezet tegen wat bekend is over het bedrijf. Groeiaandelen zijn juist duur, want beleggers hebben hoge verwachtingen over winst en boekwaarde, die voor groei zorgen. Beleggers zijn niet zo goed in het voorspellen van de toekomst, constateert de blogschrijver. Zij hebben ook de neiging door te schieten in het extrapoleren van behaalde resultaten. Daardoor dreigen value-aandelen te laag gewaardeerd te worden, terwijl groei-aandelen op grond van onrealistische verwachtingen te duur geprijsd worden.

Toch presteert een valuestrategie niet altijd beter dan groei. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er zes periodes geweest waarin value het aflegde tegen groei. Momenteel bevindt de markt zich weer in soortgelijke omstandigheden en blijven de prestaties van value-aandelen achter.

Het historische onderzoek levert ook nog andere interessante gegevens op. Volgend op zo’n periode van mindere prestaties vertoonden value-aandelen altijd een sterk herstel. In de vijf jaar volgend op zo’n mindere fase zette een valuestrategie sterke rendementen neer. 

Momenteel heeft er nog geen herstel van de value-aandelen plaatsgevonden. De blogschrijver onthoudt zich van voorspellingen, maar gelooft wel in cyclische bewegingen. Gezien het feit dat het logisch is om aandelen te kopen in bedrijven tegen een goedkope prijs en gezien de huidige fase van de cyclus, lijkt het aan te bevelen om kapitaal te verleggen van groei- richting een valuestrategie

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus