Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration.

Nieuws

Beter af met ESG

De jongste generatie beleggers eist dat fondshuizen in hun aandelenselectie rekening houden met ESG-criteria.

Binnen het takenpakket van actieve fondsmanagers is de selectie van aandelen misschien wel de belangrijkste taak, want alleen zo kunnen zij extra alpha genereren, dus de management fee rechtvaardigen.

In mijn vele ontmoetingen met fondsmanagers in de afgelopen 20 jaar kreeg ik steeds weer te horen dat zij zochten naar kwaliteitsaandelen. Op de vraag wat een kwaliteitsaandeel dan is, werd mij verteld dat dit de uitkomst was van een kwantitatieve screening plus bedrijfsbezoeken. Slechts weinig fondsmanagers zeiden gebruik te maken van zogenoemde Environmental, Social en Governance-criteria.

Inmiddels nemen de meeste fondsmanagers minstens een van de drie ESG-criteria mee in hun selectieproces. Dat bewijst dat de integratie van ESG-criteria in de traditionele beleggingsindustrie aan terrein wint. Mij verbaast dat niets. ESG-criteria geven een aanvullend uniek beeld van een bedrijf. Fondsmanagers die deze data gebruiken hebben een competitievoordeel.

ESG-trend is niet te stoppen

Het gebruik van de ESG-criteria zou moeten leiden tot een portefeuille met aandelen van bedrijven die verantwoord omgaan met het milieu, sociaal opereren en waarvan het bestuur zich houdt aan de regels van best practice. Concreter: ESG-data kunnen worden ingezet om specifieke bedrijfsrisico’s boven water te krijgen. Denk aan bedrijfsongelukken, fraude, stakingen, veiligheidsproblemen et cetera.

Volgens mij is gebrek aan educatie de belangrijkste reden dat een groot deel van de beleggingsindustrie op korte termijn nog geen gebruik zal maken van ESG-criteria. Maar dat zal op den duur toch echt wel veranderen. Er is bewijs dat de nieuwe generaties X en Y, meer dan oudere beleggers, willen weten waarin hun geld is belegd. Voor deze generaties is het ook belangrijker dat hun geld een bestemming vindt in fondsen die een positieve bijdrage leveren aan een gezonde en duurzame leefomgeving.

Dit betekent automatisch dat de vraag naar duurzame beleggingsproducten flink zal stijgen. De generaties X en Y zijn immers pas onlangs begonnen met beleggen. De extra vraag naar duurzame fondsen zal volgens mij de belangrijkste reden zijn dat de beleggingsindustrie opschuift naar een duurzamere wijze van beleggen. Fondshuizen die hier het eerst mee beginnen, zullen waarschijnlijk de winnaars van deze trend zijn.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus