Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Nieuws

Rondje langs de hedge-velden (4)

De resultaten van (Hollandse) hedgefunds lijken soms veel op Hollandse zomers, maar deze fondsen verrassen mij positief.

Hollandse hedgefunds verliezen terrein, zo berichtte IEXProfs vorige week. De index waarin 26 Nederlandse hedgefunds zijn opgenomen, verloor in de maand juni 2,97%. Dat was slechter dan de Deutsche Bank en Lyxor Hedge indices die respectievelijk 1,44% en 1,95% verloren.

Maar niet getreurd, op langere termijn, over de eerste helft van 2015, is het resultaat van de Nederlandse index positief (+6,34%) en daarmee zelfs veel beter dan de twee bredere indices, die op +1,90% en +1,91% bleven steken.

In mijn onderzoek naar de prestaties van Nederlands hedgefunds kijk ik een nog veel langere periode terug, namelijk het rendement sinds de oprichting van de fondsen. Bovendien beoordeel ik de prestatie in relatie tot de uitspraken die de individuele fondsen doen over hun doelstellingen. Vandaag bespreek ik een aantal fondsen die fundamentele research hoog in het vaandel hebben staan.

Pelargos Asia Alpha Fund

Rendementen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Deze AFM-leus wordt doorgaans gezien als een waarschuwing voor potentiële beleggers. Maar soms kan de slogan ook als hoopgevend worden opgevat. Zoals in het geval van het Asia Alpha Fund. Sinds de oprichting in juni 2008 heeft het fonds geen rendement gemaakt. Om precies te zijn, op peildatum 30 juni 2015 is een resultaat van -0,83% neergezet, dus net iets onder de 0% op jaarbasis.

Het is geen prestatie  om enthousiast de vlag voor uit te hangen en in ieder geval niet in overeenstemming met de doelstelling Het fonds streeft namelijk op lange termijn naar waardevermeerdering door het behalen van rendement en een lage correlatie met de marktindex. De doelstelling wordt nagestreefd door zowel long als shortposities op aandelen van ondernemingen in de Asia-Pacificregio.

De beheerders geven aan dat markten inefficiënt zijn. Op lange termijn kan succes behaald worden door onderscheid te maken tussen waarde en prijs. Het klinkt allemaal mooi maar het is, als ik naar de resultaten kijk, gewoon (nog) niet gelukt. De kosten van het fonds, bedragen 1,16% per jaar (exclusief transactiekosten).

Daarnaast geldt een performance fee van 15% over het behaalde rendement, waarbij wel een high watermark geldt. De gepresenteerde rendementen zijn inclusief de lopende kosten, maar exclusief de performance fee. Die zal niet hoog zijn geweest, maar zal ook niet op nul staan vanwege een goed rendement in 2009.

Als je na zeven jaar per saldo nog geen rendement hebt gemaakt dan kun je je afvragen of de gehanteerde strategie wel werkt. Maar misschien is de eerder aangehaalde hoop van de "rendement uit het verleden" leus gerechtvaardigd. Over de laatste 2,5 jaar is het rendement namelijk wel positief (ruim 8%).

En om echt positief te eindigen, de geboden informatie van Pelargos over zijn fonds is uitstekend. Weliswaar moet de geïnteresseerde belegger zich op de website registeren, maar de strategie en actuele posities worden er uitgebreid toegelicht. Er is beslist geen sprake van een belegging in een soort black box. Daarmee verdient de beheerder wat mij betreft zeker een compliment.

Pelargos Japan Alpha Fund

Het Japan Alpha Fund werkt volgens hetzelfde principe als het Asia Alpha Fund. Er kunnen zowel long als short posities worden ingenomen, maar nu (uiteraard) alleen op aandelen van Japanse bedrijven. Je zou verwachten dat de resultaten in lijn liggen met die van Asia Alpha, maar verrassend genoeg is dat niet het geval. Met dezelfde startdatum als het Asia Fund is het behaalde rendement van Japan Alpha 54,16%. Dat is gelijk aan 6,4% op jaarbasis.

Mede gezien de beperkte (1-jaars) volatiliteit van 7,9% is dat niet slecht. De kosten zijn exact gelijk aan die van het Asia Fund, maar in dit geval heeft de belegger, moet achteraf geconstateerd worden, wel waar voor zijn geld gekregen. De informatie van de beheerder over het fonds is net zo goed als die voor het Asia Fund.

WinCap Fund

Beleggen als Warren Buffett. De succesvolle Amerikaanse belegger is een inspiratiebron voor de beheerders van WinCap. Aandelen worden diepgaand geanalyseerd om zo onderwaardering in aandelen op te sporen. Er wordt positie ingenomen als er sprake is van minsten 50% onderwaardering.  Dat is al lastig genoeg, maar de beheerders hebben ook nog hun eigen strategie ontwikkeld door short te gaan in aandelen en gebruik te maken van derivaten.

Per saldo moeten in een stijgende beurs de long posities harder in koers toenemen dan de short posities dalen. En andersom. Dit alles leidt er toe dat in rustige jaren een rendement van 5%-10% kan worden behaald. In een jaar met een sterk stijgende of dalende beurs zit er voor beleggers 15%-20% in het rendementsvat. Is het gelukt deze ambitieuze doelstellingen te realiseren?

In ieder geval is een positief rendement behaald. Vanaf de start (december 2012) is het totale rendement 25,7%, ofwel 9,6% per jaar. In 2013 en 2014 werd respectievelijk 6,8% en 6,9% rendement behaald. Dat waren kennelijk rustige jaren, hoewel de MSCI World  wel met ruim 40% (in euro) steeg...

Dit jaar doet de index het overigens ook goed, met tot en met juni een koersstijging van ruim 11%. Het fonds doet het dit jaar met een rendement van 10,1% prima, en lijkt op koers te liggen de 20% te behalen. Pluspunt is voorts de  behoorlijke goede informatie, hoewel de beheerders verzuimen de volatiliteit van het fonds aan te geven.

Farringdon Alpha One

De beheerders van Farringdon Alpha One leggen zich eveneens toe op fundamentele research. Het doel is een voor het risico gecorrigeerd mooi positief rendement te behalen. Een mooi positief jaarrendement staat gelijk aan de liborrente plus een opslag van 10% bij een volatiliteit van circa 10%.

Om deze doelstelling te behalen wordt diepgaande fundamentele research verricht om zo de beste aandelen te selecteren. Het fonds kan zowel long als shortposities in aandelen aangaan, waaruit per saldo een negatief, neutraal of positief marktrisico resulteert. De nettolongpositie kan echter niet meer dan 80% bedragen, terwijl de nettoshortpositie is gemaximeerd op 50%.

In de praktijk ligt de netto exposure doorgaans tussen -30% en +30%. Sinds de start heeft het fonds gemiddeld een kleine (minder dan 5%) nettolongpositie gehad. Het fonds kan, naast aandelen, alternatieve financiële instrumenten inzetten zoals derivaten. Het fonds richt zich met name op de Europese markten.

Het klinkt allemaal solide, maar wordt het ook waargemaakt in de resultaten? Ik denk dat de deelnemers aan het fonds niet mogen mopperen. Vanaf de start, eind 2006 heeft het fonds een rendement behaald van 9,3% op jaarbasis. Alleen in 2011 moesten beleggers in het fonds een negatieve score van bijna 13% incasseren. De overige kalenderjaren brachten allemaal een positief rendement.

Het behaalde gemiddelde jaarrendement is fraai, maar ligt wel iets onder de doelstelling. Echter, de standaarddeviatie (volatiliteit) van het fonds is sinds de oprichting 9,1%, veel lager dan een gemiddelde aandelenindex, maar ook iets lager dan het nagestreefde maximum van 10%. Als ik er dan ook bij betrek dat sinds de start er nauwelijks een nettolongpositie is geweest, zijn risico en rendement derhalve uitstekend in samenhang met de doelstelling.
 
Wat mij verder in positieve zin opvalt is de goede en zeer uitgebreide informatie. Ook bij Farringdon is er geen sprake van een black box waarbij het onduidelijk is hoe het rendement, al dan niet positief, tot stand is gekomen. In de nieuwsbrief wordt uitgebreid aangegeven welke posities zijn ingenomen en welke het goed en slecht hebben gedaan. Het enige minpuntje is dat de informatie niet vrij op de site ingezien kan worden, maar moet worden aangevraagd.

Wat vind ik ervan

Vandaag besprak ik hedgefunds die op basis van fundamentele analyse long- en shortposities innemen. Ik ben aangenaam verrast door de resultaten. uitgezonderd Asia Alpha. Nu lijken de resultaten van (Hollandse) hedgefunds soms veel op Hollandse zomers. In dat opzicht kan het met het rendementen op lange termijn nog alle kanten op.

Maar de resultaten van de vandaag onderzochte fondsen zijn bijna allemaal OK. Ik ben ook positief over de geboden informatie, die in het algemeen (meer dan) volledig is. Toen ik in 2013 met mijn recensies van hedgefunds begon, gaf ik aan sceptisch tegen de sector aan te kijken. Die scepsis ten aanzien van de sector als geheel, is nu weg. Ik kwam heel slechte fondsen tegen die beter nog vandaag dan morgen de niet renderende tent kunnen sluiten.

Maar er zijn zeker fondsen die serieus en vakbekwaam toegevoegde waarde voor de belegger creëren. Zeker drie  van de vandaag besproken fondsen zijn daar een voorbeeld van.

Lees over de andere Hollandse hedgefunds in de eerdere columns van Tak over dit onderwerp: 

 


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus