Nieuws

Menzis en Impax samen duurzaam

Menzis schakelt Impax AM in om 8% van zijn aandelenbeleggingen in een klimaatportefeuille te steken.

Zorgverzekeraar Menzis gaat vanaf nu standaard 8% van zijn totale aandelenportefeuille beleggen in het thema klimaat. De nieuwe klimaatdeelportefeuille van Menzis zal worden ingevuld door het in milieubeleggingen gespecialiseerde Impax Asset Management, een partner van BNP Paribas Investment Partners.

In de klimaatportfeuille van Mensiz, dat de term klimaat overigens breed opvat, staat een aantal thema's centraal, zoals:

  1. Alternatieve energie. energie-efficiëntie
  2. Waterinfrastructuur en -technologieën
  3. Bestrijding van milieuverontreiniging
  4. Afvalverwerkingsoplossingen, milieudienstverlening
  5. Duurzame voeding, landbouw en bosbouw

Alleen ondernemingen, die meer dan 50% van de omzet behalen in een of meer van deze activiteiten, komen voor selectie in aanmerking.

Langetermijnbelegging

Menzis is niet bang dat de duurzame portefeuille minder zal presteren dan een gewone portefeuille. Integendeel. Hubert Aarts, Managing Director of Listed Equities, Impax Asset Management: "Wij beleggen voor de lange termijn en zijn ervan overtuigd dat de aantrekkelijke beleggingskansen in deze markten het vooruitzicht bieden van superieure groei."

De duurzame beleggingswinsten vloeien naar leden, klanten en de wereld. Erik Kemper, manager Treasury en Vermogensbeheer bij Menzis: "De leden van Menzis profiteren rechtstreeks van de opbrengsten van onze duurzame beleggingen. Het financiële rendement zetten we in om hen een betaalbare zorgpremie te bieden en we investeren het in goede, toegankelijke zorg. Daarnaast leveren we een bijdrage aan een schonere leefwereld."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    Alternatieve beleggingen