Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Nieuws

Rondje langs de hedge-velden (2)

Deel twee van mijn bespreking van de stand van de rendementen van de Hollandse hedgefunds,

Eind 2013 onderzocht ik vijftien Nederlandse hedgefunds op hun prestaties. Ik vergeleek de prestaties met de rendementsdoelstellingen die de fondsen met hun klanten communiceerden. Veel fondsen stelden teleur, maar een aantal behaalde toch alleszins redelijke resultaten.

Vorige week presenteerde ik een update van vier van de vijftien besproken fondsen. Ik bekeek met name het behaalde rendement sinds mijn vorige analyse. Vandaag een vervolg.

Alpha Future Spread Fund

Dit (grondstoffengerelateerde) fonds was het enige dat eind 2013 precies voldeed aan de vooraf vastgelegde doelstelling (rendement 10% op jaarbasis). Daarbij teken ik wel aan dat die goede prestatie met name te danken was aan het jaar 2008, toen een fenomenale 100% rendement werd bereikt. In latere jaren waren de rendementen veelal negatief of vertoonden een kleine plus.

De prangende vraag is dus hoe het fonds sinds 1 oktober 2013 heeft gepresteerd. Het resultaat tot en met 1 mei, de peildatum die ik nu voor de update aanhoud, valt niet mee. Het fonds verloor over deze periode 11,5% aan waarde. Ik merk wel op dat in mei, de maand die buiten mijn peildatum valt, het fonds bijna 10% in waarde terugwon.

Maar ook dan zou over de gehele periode een verlies van 3% resteren. De doelstelling van het fonds is nu 8%-12% rendement per jaar. Dat is sinds 2013, maar eigenlijk al sinds 2010 (bij lange na) niet gerealiseerd. Wordt het niet tijd die doelstelling aan te passen? Nee, is klaarblijkelijk het antwoord, de strategie is veranderd. Volgens de beheerder zijn de modellen en strategie sinds januari van dit jaar volledig aangepast. Over een paar jaar weten we of dit succesvol is geweest.

Alpha European Select Fund (Dutch Darling Fund)

Dit fonds was in 2013 het negatieve paradepaardje van de Alpha fondsen en behaalde als enige een negatief jaarresultaat (-2%), terwijl de doelstelling +10% was. Dat resultaat zou nog veel slechter zijn als ik het rendement had gemeten sinds de oprichting van het fonds. Maar sinds 2010 veranderde het fonds van strategie en fondsbeheerder. Uit coulance heb ik toen de resultaten vanaf 2010 aangehouden.

Vanaf 1 oktober 2013 ging het nog steeds niet goed met het fonds en verloor het de resterende drie maanden opnieuw 2%. Reden om weer de strategie, fondsbeheerder en naam van het fonds te veranderen. Het fonds is nu gedoopt als Dutch Darling Fund. Het leek aanvankelijk niet te helpen, want 2014 werd weer negatief (-4,7%) afgesloten. Maar ziedaar, in 2015 lijkt de wederopstanding een feit, vooral vanwege het rendement van een kleine 23% in februari.

Tezamen met het ook al fraaie resultaat in maart (+13%), werd over de eerste 4 maanden van 2015 een winst van 44% behaald, zodat sinds 1 oktober 2013 de score op 34,5% staat. Daarmee wordt dik aan de inmiddels verlaagde doelstelling van 8% op jaarbasis voldaan.

Antaurus Europe Fund

Het Europe Fund behaalde in mijn vorige onderzoek een rendement van iets minder dan 8% op jaarbasis. Daarmee presteerde één van de oudste Nederlandse hedgefunds goed over een lange periode vanaf 2006. Dat neemt niet weg dat de doelstelling van 12% per jaar niet werd gerealiseerd. Kon Anthaurus het positieve resultaat vanaf 2006 doorzetten?

Jawel, vanaf oktober 2013 tot en met april van dit jaar presteerde het fonds wederom goed en nam met 14,5% in waarde toe. Dat is omgerekend 9% op jaarbasis. Beslist geen rendement om je voor te schamen. Het fonds hanteert echter nog steeds een doelstelling van 12% per jaar. Waarom niet het gemiddelde rendement over de afgelopen vijf jaar (of eventueel sinds de oprichting) als doelstelling opnemen?

HiQ Market Neutral Fund

Van alle onderzochte fondsen eind 2013 scoorde HiQ het hoogste jaarrendement: 14%. Een mooie prestatie en maar fractioneel lager dan de officieel geformuleerde doelstelling van 15%-20% op jaarbasis. De kosten van het fonds vond ik wel hoog. Maar ja, als er zo'n goede prestatie wordt geleverd is dat kennelijk een daarbij behorend prijskaartje. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en lijkt het Market Neutral Fund de weg kwijt.

Precies twaalf maanden na mijn onderzoek, eind september 2014 stond het fonds nog steeds op het niveau van oktober 2013. Maar vervolgens kwam het in een duikvlucht terecht en belandde het op een koers van 15,03 euro per 1 mei 2015. Dat is bijna 33% lager dan de peildatum van 1 oktober van mijn vorige onderzoek. Van de 14% rendement op jaarbasis is nu niet meer over dan 5% per jaar sinds de oprichting van het Market Neutral Fund.

Het lijkt er op dat de financiële markten, met name door de sterk verruimende activiteiten van de ECB, zich anders zijn gedragen dan verondersteld in de handelsmodellen. Het fonds geeft (nog steeds) aan een rendement van 15% op jaarbasis als doelstelling te hebben. Niet alleen gezien de recente ontwikkelingen, maar ten principale, zou ik dat percentage niet (meer) hanteren.

Finles Liquid Macro Fund

Finles Liquid Macro had eind 2013 als doelstelling gemiddeld jaarlijks een rendement te behalen van 7%-9%. Dat was een relatief laag percentage vergeleken met andere hedgefunds. Helaas was dit toch nog een te ambitieus geformuleerde doelstelling, want sinds de oprichting (april 2009) behaalde het fonds een negatief resultaat van 24%, gelijk aan minus 6% op jaarbasis.

Ik stelde destijds dat de beheerders zich zouden moeten afvragen wat de toegevoegde waarde van hun fonds is. De afgelopen anderhalf jaar is die toegevoegde er in rendementstermen wel geweest. Er werd van 1 oktober 2013 tot en met april 2015 een positief resultaat neergezet van 6,2%. Finles noemt niet meer expliciet de doelstelling van circa 8%.

Wel geeft de beheerder aan te streven naar een positief jaarlijks rendement. Sinds de oprichting in 2010 is dat alleen in 2010 gelukt. Mogelijk wordt 2015 het tweede succesvolle jaar, want tot en met april heeft het fonds een score van +5,5%.

Volgende keer een update over de overgebleven Hollandse hedgefunds en de conclusie. 


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's