Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration.

Nieuws

Gezocht: heldere fondsinformatie

Fondsenaanbieders, die hun informatievoorziening niet op orde hebben, verliezen klanten.

De Europese fondsenindustrie staat op het gebied van distributie grote veranderingen te wachten. Een van de doelstellingen van de verschillende toezichthouders is om ervoor te zorgen dat klanten het ‘beste advies’ krijgen. Om dat doel te bereiken, bewandelen Europese toezichthouders verschillende paden. Terwijl in het VK en in Nederland is gekozen voor het provisieverbod wordt in een land als Duitsland nog gewoon gewerkt met het commissiemodel. Ook het nieuwe MIFID 2 staat commissie nog altijd toe, hoewel het lokale toezichthouders vrij staat alsnog een provisieverbod in te stellen.

Nadeel van een provisieverbod is dat retailbeleggers minder goed toegang hebben tot goed advies. Veel van hen zijn namelijk niet bereid om voor dat advies te betalen. Dit leidt automatisch tot meer particuliere beleggers die zelf op zoek gaan naar informatie. Deze groep beleggers heeft duidelijke en transparante fondsinformatie nodig om de juiste beleggingsbeslissingen te kunnen nemen. Om deze groep particuliere beleggers aan zich te binden, zal de Europese fondsenindustrie zijn distributie- en informatiebeleid tegen het licht moet houden.

Hoewel met de introductie van KIID duidelijke regels zijn ingesteld voor het verstrekken van fondsinformatie, bestaan er nog altijd fondseninstellingen die niet vertellen waar hun fondsen voor staan. Dan lees je zoiets als: “Dit aandelenfonds belegt meer dan de helft van zijn vermogen in aandelen.” Tja, daar wordt een belegger niet veel wijzer van. Mijn advies aan beleggers: koop geen fondsen die je niet kunt doorzien. Mijn advies aan fondsenaanbieders: zorg voor heldere en transparante informatie.

Inzet van het internet

De andere grote verandering in de distributie van fondsen wordt veroorzaakt door het internet. Dat maakt het voor beleggers eenvoudig hun informatie te vinden. Nou ja, de Europese fondsenindustrie loopt duidelijk achterop in de inzet van het internet. Sociale media worden nog amper gebruikt. Op veel websites moet je lang zoeken totdat je de benodigde fondsinformatie vindt. Daar hebben retailbeleggers lastig van, maar ook institutionele partijen. Als je ’s avonds laat of in het weekend niet de informatie kan vinden die je zoekt, dan is telefonische hulp ook niet beschikbaar.

Het lijkt mij absoluut noodzakelijk dat fondsenaanbieders hun fondsinformatie aanpassen aan de behoeften van de klant. Doen ze dat niet dan wijken klanten automatisch uit naar concurrenten die dat beter op orde hebben. Zeker fondsen met ‘superieure rendementen’ hebben iets uit te leggen. Het resultaat is namelijk niet alles. Het opent de deur, maar adequate informatie en service zorgen er uiteindelijk voor dat een fonds ook daadwerkelijk wordt gekocht.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus