Nieuws

Fed aan zet

Wanneer is een renteverhoging in de VS aan de orde? Het is aan de Fed om de de reservecapaciteit arbeidsmarkt juist in te schatten.

Door hoge werkloosheidscijfers wordt er een ruim monetair beleid gevoerd, maar door structurele veranderingen in de arbeidsmarkt geven die cijfers een vertekend beeld, schrijft Jeremy Lawson, hoofdeconoom bij Standard Life Investments.

Door die structurele veranderingen is het werkloosheidsniveau hoger komen te liggen. De OESO concludeert voor de eurozone dat de structurele werkloosheid lager ligt dan een vergelijking met 2007 doet vermoeden.

In dat geval kan de inflatie eerder stijgen dan de markt verwacht. De omstandigheden op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten wijzen ook op de noodzaak om het beleid te normaliseren, meent Lawson. De Federal Reserve (Fed) staat voor de uitdaging om de reservecapaciteit van de Amerikaanse arbeidsmarkt juist in te schatten.

Weinig opwaartse druk

Als deze groot is, dan is er weinig opwaartse druk op lonen en inflatie. Als deze echter klein is, dan kunnen de loonontwikkeling en daarmee de inflatie snel stijgen. Vanwege het vertragende effect van het monetaire beleid moet de Fed het beleid normaliseren voordat de reservecapaciteit volledig is benut.

In de eurozone ziet James McCann, Europees econoom bij Standard Life Investments, de eerste tekenen van herstel op de arbeidsmarkt. De groei van economische activiteit zorgt voor optimisme. In de eurozone ligt de werkloosheid structureel hoger dan in veel andere ontwikkelde landen.

Deze hoge structurele component duidt erop dat tegenvallende werkloosheidscijfers niet automatisch op een trage economie wijzen. De besluiten van de ECB in 2016 en 2017 zullen afhankelijk zijn van de ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de economie en de robuustheid van het herstel.

Het ligt op het bord van de overheden om de structurele werkloosheid aan te pakken, aldus McCann.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus