Nieuws

Duurzaam wordt steeds goedkoper

Ondanks de gedaalde olieprijzen ziet Pictet onverminderd mooie beleggingskansen voor clean energy.

In China zijn er kinderen die in zulke vervuilde steden wonen dat zij in hun hele leven nog nooit een sterrenhemel hebben gezien. Over deze verschrikking maakte Chai Jing onlangs de 90 minuten durende documentaire Under the dome die binnen 48 uur nadat het op internet verscheen door ruim honderd miljoen mensen was bekeken.

Prompt kondigde de Chinese premier Li Keqiang aan werk te zullen maken van de bestrijding van de uit de hand gelopen Chinese luchtvervuiling, grotendeels veroorzaakt door kolencentrales.

In werkelijkheid, zo betoogt de Zwitserse vermogensbeheerder Pictet, begreep de Chinese regering al veel eerder dat het zo niet verder kan. China staat met deze opvatting zeker niet alleen. Volgens Pictet kan niets de wereldwijde energietransitie van olie en kolen naar schonere alternatieven nog stoppen. Pictet: “Met een verwachte energiegroei van 37% tussen nu en 2014 heeft de zoektocht naar schone energie the point of no return bereikt.”

De recente daling van de olieprijs zal daar volgens de energiespecialisten van Pictet weinig aan veranderen. Volgens Pictet hebben regeringen wereldwijd sinds 2013 tachtig omvangrijke beleidsveranderingen op milieugebied doorgevoerd. “Die bieden specialistische bedrijven in de duurzame energiesector grote kansen.”

Energie-efficiency

De ontwikkeling van duurzame energie staat al lang op de agenda. In 1990 werd 37% van de wereldwijde energie opgewekt door olie. Dat is nu 31%. Daar zal het niet bij blijven. De verwachting is dat in 2040 de helft van de opgewekte energie uit olie en kolen zal komen. Dat is nog altijd fors, maar wel 10% minder dan nu het geval is. Pictet: “Vooral de transportindustrie is hard bezig om de consumptie van olie flink terug te dringen middels de ontwikkeling van zuinigere motoren.”

De transportindustrie moet wel. Consumenten willen zuinigere auto’s en vrachtwagens, maar ook regelgevers zetten de verschillende fabrikanten onder druk werk te maken van energie-efficiëntie. Pictet: “Het streven naar energie-efficiency vinden we ook terug bij andere bedrijven die hun (energie)kosten flink kunnen verlagen door de energiebehoefte van hun fabrieken en kantoren verder terug te dringen.”

Zuinige robots

Eén van de key drivers van energie-efficiency is de robotisering. Pictet: “Fabrieken met veel robots hebben veel minder energie nodig om dezelfde output te genereren dan de concurrentie die het nog van mensen moet hebben.” Logisch dat steeds meer werknemers worden vervangen door robots.

Meer robots scheelt ook loonkosten. Volgens Pictet kunnen de loonkosten met 18% omlaag als het toekomstige maakproces een zaak wordt van energiezuinige machines. Pictet: “De markt voor robots zal tussen nu en eind 2017 met 13% per jaar groeien.”

De grote aanjager van deze robotisering is China dat kampt met een vergrijzende bevolking, stijgende lonen en werknemers die steeds minder genegen zijn om gevaarlijk en vies werk te verrichten. Robots zijn de oplossing. China heeft volgens Pictet ook nog een hele inhaalslag te maken. “In 2013 waren er in China op elke 10-duizend werknemers 30 robots. In Duitsland en Japan waren dat er resp. 282 en 323.”

Zonnige toekomst

Wat duurzame energie steeds aantrekkelijker maakt, zijn de steeds lagere kosten die ermee gemoeid zijn. Lange tijd was het niet concurrerend met fossiele energiebronnen. Grootschalige toepassing en technologische innovaties hebben de kosten inmiddels danig naar beneden gebracht.

Een stralend voorbeeld is de prijs van zonne-energie. Alleen al in de laatste vier jaar is de prijs van zonne-energie volgens Pictet met 50% gedaald. Pictet: “In VS is een derde van nieuw opgewekte elektriciteit afkomstig van zonne-energie. Niet alleen kiezen steeds meer energiebedrijven voor zonne-energie, ook de vraag van burgers groeit explosief.”

Het grote voordeel van zonne-energie is bovendien dat elektriciteit nu ook naar mensen kan worden gebracht die nog altijd verstoken zijn van stopcontacten. We hebben het hier over 20% van de wereldbevolking. Enfin, we hebben hier te maken met een groeiverhaal. Pictet: “Dit jaar neemt de door zonne-energie opgewekte stroom naar verwachting met 24% toe. Ook in de jaren erna zal de groei ‘double digit’ zijn.

No going back

Onderwijl zijn regeringen hard bezig de emissie van broeikasgassen zoals Co2 terug te dringen. Neem de EU. Bedoeling is dat de emissie van broeikasgassen in 2030  ten opzichte van 1990 met 40% is gedaald. De inzet van alternatieve energiebronnen moet in 2013 27% van de totale energie-opwekking uitmaken.

China? In 2030 moet 20% van de energie alternatief zijn opgewekt. Amerika is bezig de inzet van duurzame energie tussen nu en 2020 te verdubbelen en de totale Co2-uitstoot van auto’s tussen nu en 2025 te halveren. Japan gaat nog iets verder. Tussen 2010 en 2030 moet het aandeel duurzame energie zijn verdrievoudigd en de totale energieconsumptie met 20% zijn gedaald.

Later dit jaar komen de wereldleiders in Parijs bij elkaar om een klimaatverdrag te ondertekenen. De verwachtingen zijn, ondanks een aantal weinig succesvolle klimaattops, ditmaal hoog gespannen.

Beleggingskans

Het zal niet verbazen dat Pictet mooie beleggingskansen ziet in de wereld van schone energie, ook wel bekend als clean energy. Volgens Pictet is het nu ook een prima moment om in de wereld van clean energy te beleggen. “Door de scherpe prijsdaling van olie eind 2014 zijn de aandelen van de belangrijkste clean energiebedrijven stevig geraakt.”

Ten onrechte, want volgens de experts van Pictet is de correlatie clean energy en olieprijs veel minder groot dan de koersval doet vermoeden. Pictet: “De verdere ontwikkeling van clean energy is een verhaal van de lange adem. Het vermindert de kosten van de industrie, maakt landen minder energieafhankelijk en zorgt voor een gezondere omgeving voor mensen.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen