Nieuws

Ontkoppeling dollar en commodities

Het is een simplificatie om aan de hand van de dollartrend te voorspellen welke kant de grondstofmarkten op bewegen.

Het wordt algemeen aangenomen dat grondstofprijzen nauw gekoppeld zijn aan de dollar. Als verklaring daarvoor wijst men al snel naar de notering van de meeste commodities in dollars en concludeert dan dat een stijging van de dollar automatisch moet leiden tot een daling van de grondstofprijzen. Volgens Schroders ligt het niet zo simpel.

Baker en Brenner, twee multi-asset managers bij Schroders, noemen het een simplificatie om aan de hand van de dollartrend te voorspellen welke kant de grondstofmarkten op bewegen. Schroders onderzocht de koppeling van commodities en de dollar in de periode van 1990 tot 2015. In 61% van de tijd is er sprake van een negatieve correlatie. Dat laat een positieve correlatie in 39% van de tijd onverlet.

Nadere analyse van Schroders laat juist een positieve correlatie zien tussen dollar en commodities tijdens een periode waarin de Fed de rente verhoogt. In die perioden stegen de dollar en de grondstofprijzen gelijktijdig.

Nu staan de markten opnieuw een periode waarin de Fed de rente wil verhogen. Dat maakt de dollar sterker. Als dit samenvalt met aantrekkende economische groei, dan voorspelt Schroders de mogelijkheid dat zowel de dollar als de grondstofprijzen stijgen. Blijken de renteverhogingen een beleidsvergissing te zijn, of drukt dit de opkomende markten in een crisis, dan komen waarschijnlijk de grondstofprijzen onder druk te staan.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?