Nieuws

Meer Europa of niet?

Moet Europa wel of niet meer politiek samenwerken om de euro in stand te kunnen houden?

De crisis in de eurozone heeft aangetoond dat de Europese Monetaire Unie nog niet volledig ingericht is. Dit is belangrijk als de unie de euromunt op lange termijn wil garanderen, aldus Goldman Sachs in een rapport. De bank vraagt zich af of de Europese Unie al aan de grenzen van de integratie zit. 

Beleidsmakers hebben de tekortkomingen gereageerd door het Europese stabiliteitspact, de bankenunie en het opkoopprogramma van de ECB te introduceren. Maar, volgens Goldman, denken veel beleggers dat er meer economische en politieke integratie nodig is.

Zonder verdere centralisatie bij het maken van beslissingen op Europees niveau en coördinatie van beleid, blijft de Europese Unie verre van optimaal funcitoneren, aldus de bank. Maar harmonisatie van beleid is voor veel landen niet eenvoudig.

Niet optimaal

Landen hebben namelijk verschillende voorkeuren en dezelfde regels voor alle landen kunnen ook slechte gevolgen hebben. Neem bijvoorbeeld de sociale gelijkheid ten opzichte van economische vrijheid, daar wordt zeer verschillend over gedacht in de Europese Unie, aldus Goldman.

Het geforceerd harmoniseren van dat soort regels is niet optimaal. Een grotere politieke entiteit kan ook als gevolg hebben dat het vertrouwen van de burgers afneemt. Goldman Sachs denkt wel dat er vooruitgang is geboekt in de unie en dat het voldoende zou moeten zijn voor een werkbare situatie.

Het is niet optimaal, maar vanwege de verschillende voorkeuren in de unie is het de vraag of verdere politieke integratie te prefereren is.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen met NN Investment Partners