Nieuws

EU kan achterstand op VS inlopen

Europese aandelenmarkten blijven opvallend achter bij de VS, maar daar managen bedrijven efficiënter hun balans.

Europese aandelenmarkten blijven opvallend achter vergeleken met Amerikaanse bedrijven. Chris Faulker-MacDonagh van Standard Life Investments verklaart dit uit het feit dat Amerikaanse bedrijven een betere kapitaaldiscipline kennen dan hun Europese soortgenoten en vriendelijker zijn in hun aandeelhoudersbeleid. Amerikaanse bedrijven zijn efficiënter in het managen van hun balans en het doorvoeren van herstructureringen. En dat wordt beloond door beleggers. Maar er gloort hoop voor Europa.

Vaak wordt gekeken naar de bedrijfswinsten om verschillen tussen aandelenprestaties te verklaren. In dat geval zouden beleggers gewoon moeten wachten tot de winsten in Europa gaan aantrekken. Maar Europese bedrijven worden minder beloond voor hun inspanningen op dit vlak. Daarom zoekt de marktstrateeg van Standard Life Investments verder naar een verklaring. Het valt hem op dat Europese en Amerikaanse bedrijven heel verschillend hun rendement genereren. Europese bedrijven zijn minder efficient in hun kapitaaldiscipline en dat leidt tot een lager aandelenrendement. Ook zijn er minder bedrijven met een hoge winstmarge aan de beurs genoteerd.

Amerikaanse bedrijven maken efficiënter gebruik van de lage rentetarieven, door eigen aandelen in te kopen en de schuldpositie tegen lagere kosten te vergroten. Faulker-MacDonagh denkt ook dat het relatief snelle herstel van het Amerikaanse financiële systeem bedrijven heeft geholpen bij hun herstructurering.

Zwakke dollar

De zwakke dollar speelde Amerikaanse bedrijven in de kaart en de toppers zagen kans hun wereldwijde activiteiten uit te bouwen. Dit in tegenstelling tot Europese tegenhangers, die in de nasleep van de financiële crisis nauwelijks kans zagen om hun winsten verder te verhogen. Het ontbreekt Europese multinationals aan de discipline om handig in te spelen op de lage rente en hun balans daarop af te stemmen. Europese banken zijn ook schaars in de kredietverlening. 

Volgens Standard Life Investments willen beleggers een hogere premie betalen voor assets die uitstekende rendementen bieden. Deze vinden zij voornamelijk in de VS. Wel ziet de marktstrateeg van SLI nog een aantal uitdagingen opdoemen, omdat deze ontwikkelingen plaatsvonden binnen de context van een historisch lage rente. Wat gebeurt er als de trends veranderen?

  • Moeizamer herfinanciering kan de premie op deze bedrijven snel laten verdampen. De test is hoe Amerikaanse bedrijven reageren op een beleidsverandering van de Fed en een hogere rente.
  • In hoeverre heeft een sterkere dollar effect op de bedrijfswinsten in de VS?

Europese bedrijven kunnen volgens Faulker-MacDonagh hun achterstand inlopen als zij weten te profiteren van gunstige financiële omstandigheden. De recente daling van de euro biedt ook concurrentievoordelen. Het opheffen van de verstopping in de bankensector kan het herstel van de balansen een impuls geven. Als Europese bedrijven hun balansen efficiënter weten te managen en eigen aandelen inkopen weten beleggers dit soort bedrijven te waarderen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    Assetallocatie