Nieuws

60% meer dividend sinds 2009

Sinds 2009 is het totale dividendbedrag dat ondernemingen uitkeren met 60% gegroeid. Hoezo crisis?

Wereldwijd stegen dividenden in 2014 met 10,5% tot een nieuwe recordhoogte van 1,167 triljoen dollar, zo blijkt uit de nieuwste Global Dividend Index van Henderson Global Investors.

De onderliggende groei hield zich sterk met 8,8%, zelfs als we de genereuze, bijzondere dividenden, de wisselkoersschommelingen en andere factoren buiten beschouwing laten. De HGDI eindigde 2014 op 159,9. Dat betekent dat dividenden bijna 60% zijn gegroeid in vijf jaar tijd.

De cijfers op een rij:

 • Wereldwijde dividenden bereikten in 2014 een nieuw record van 1,167 triljoen dollar.
 • De Henderson Global Dividend Index steeg tot 159,9, wat betekent dat dividenden bijna 60% zijn gegroeid sinds 2009.
 • De VS blijven de belangrijkste motor van de wereldwijde dividendgroei, wat meer is dan de jaarbijdrage van Japan.
 • Echter, in een zwak vierde kwartaal gingen de dividenden in totaal met 1% achteruit wegens de sterke Amerikaanse dollar.
 • Totale groei van 12,3% voor Europa, met Spanje en Zwitserland als koplopers.
 • De raming voor dividenden in 2015 bedraagt nu 1,176 triljoen dollar, een verlaagde voorspelling vanwege de dollarkoers en de lagere olieprijs.

Meer dan Japan

Aan het einde 2014 verslapte de groei echter sterk, omdat de Amerikaanse dollar steeg ten opzichte van elke andere valuta, behalve de Zwitserse frank. De stijging van de dollar was voldoende om een flinke vermindering van 10,9 miljard dollar te bewerkstelligen bij de dividenden in het vierde kwartaal.

Dit betekent dat de totale uitkeringen in 2014 net onder de voorspellingen van Henderson uitkwamen.

De Verenigde Staten waren wel de belangrijkste motor voor de wereldwijde dividendgroei. Ze voegden een indrukwekkende 52 miljard dollar toe aan hun bijdrage van 2013 (+17% totaal, +15,6% onderliggend). Deze stijging is meer dan de volledige jaarbijdrage van Japan.

 • Alleen de Amerikaanse subsector mijnbouw zag een daling van de dividenden, terwijl elk bedrijf in de HGDI zijn dividenduitkering verlaagde.
 • Alle andere subsectoren kenden stijgingen, daar snelle groei van de Amerikaanse economie doorsijpelden in de bedrijfswinsten.
 • De opkomende markten zagen een totale daling van 11,7%, hoewel de onderliggende groei op jaarbasis 8,5% bedroeg na correctie voor wisselkoersen en andere factoren.
 • Bij de BRICS-landen tekende alleen China groeicijfers op. Dit land nam dan ook het leeuwendeel van de dividenden in de opkomende markten voor zijn rekening, terwijl vooral Rusland en Brazilië vanwege economische moeilijkheden achterbleven.
 • Azië-Pacific behalve Japan groeide in totaal met 2,9% (4,9% onderliggend) met een sterke onderliggende groei in Australië die werd tenietgedaan door een dalende Australische dollar.
 • In Hongkong genoten beleggers aantrekkelijke bijzondere dividenden.
 • Europa behalve VK kende een excellent jaar met een totale stijging van 12,3% (6,0% onderliggend), met sterke prestaties van Spanje, Zwitserland, Nederland en Frankrijk. Ondanks teleurstellende resultaten van Duitsland en Italië.
 • Nederland boekte 7,9 miljard dollar aan dividenden, een totale stijging met 9,3% (5,6% onderliggend), waarbij bijna alle Nederlandse bedrijven hun beleggers een hoger dividend uitkeerden.
 • Frankrijk betaalt de hoogste dividenden uit in Europa ex-VK en vertegenwoordigt een vierde van de dividenden van de regio.
 • De totale uitkering van 55,9 miljard dollar lag 7,3% hoger dan in 2013 (+4,8% onderliggend).
 • Duitsland levert de op een na grootste bijdrage, maar dividenden groeiden in totaal met slechts 3,1% (37,5 miljard dollar) en gingen voor wat betreft de onderliggende groei 3,9% naar beneden.
 • Zwitserland groeide snel, met 18,0% (+8,2% onderliggend) tot 32,4 miljard dollar en was de derde dividenduitkeerder van Europa, terwijl Spanje, de vierde grootste uitkeerder, het snelst groeide van alle grote markten met een stijging van 24,3% (+11,5% onderliggend) tot 31,2 miljard dollar.
 • Italië keert lage dividenden uit in vergelijking met de omvang van zijn economie en keert van alle grote Europese landen de laagste dividenden uit sinds 2009. De Italiaanse dividenden groeiden in totaal met 1,6% tot 12,6 miljard dollar, maar de onderliggende groei daalde met 2,1%. In dollartermen bevinden de Italiaanse dividenden zich nog steeds een goed stuk onder het niveau van 2009, 2010 en 2011.

Alex Crooke, hoofd Global Equity Income van Henderson Global Investors: "Na deze sterke resultaten in 2014, verwachten we voor 2015 een adempauze. Er zijn namelijk drie zaken veranderd: ten eerste zijn de internationale economische vooruitzichten onduidelijker, ten tweede is de olieprijs in elkaar gezakt en ten derde is de Amerikaanse dollar sterk in waarde gestegen."

"We verwachten niet dat de oliemaatschappijen uit de ontwikkelde markten hun dividenden in 2015 verlagen, maar het wordt wel waarschijnlijker dat olieproducenten uit opkomende landen dit jaar een opvallend lager dividend zullen uitkeren, omdat hun winstgevendheid onder druk komt te staan." "We denken momenteel dat dividenden dit jaar in totaal slechts 0,8% zullen groeien, tot 1,176 triljoen dollar."

Dividend in 2014

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?