Nieuws

Passieve bondbeleggers lopen gevaar

Het wordt gevaarlijk om te beleggen in een obligatie-index, want de rentes zijn lager geworden en de looptijden langer.

Het wordt gevaarlijk om passief te beleggen in een obligatie-index, want de rentes zijn lager geworden en de looptijden langer. Pimco, de grootste obligatiebelegger ter wereld, luidt de stormbel. Indexfondsen kennen geen mechanisme om de risico’s te beperken, passieve beleggers zijn dus blootgesteld aan allerlei gevaren die inherent zijn aan de index.

Sinds de financiële crisis zijn de looptijden van Amerikaanse staatsobligaties langer geworden en is de rente van de Barclays US Aggregate Index gestaag gedaald . Dit vormt een grote uitdaging voor indexbeleggers. In tegenstelling tot indexfondsen, proberen actief beheerde fondsen geconcentreerde of slecht gecompenseerde risico’s te reduceren. Ook zoeken zij op de brede obligatiemarkt specifiek de marktsegmenten met veel waardepotentieel.

Beleggers gebruiken fixed income om volatiliteit in hun portefeuille af te dekken en een hoger rendement te creëren. Pimco verwacht dat ook de komende tijd de Barclays US Aggregate Index veel te bieden heeft, maar beleggers moeten wel oog hebben voor de gevaren die eraan kleven. Actief beheer is daarom volgens de actieve obligatiebelegger van wezenlijk belang.

De reacties op de financiële crisis hebben de risicokarakteristieken van de Barclays US Aggregate Index gewijzigd. De gemiddelde looptijd is sinds 2008 gegroeid van 3,7 jaar tot 5,6 jaar, terwijl de rente is gedaald van 4% tot 2,2%. Rendement op basis van looptijd is daardoor meer dan gehalveerd. Het renterisico is toegenomen.

Daarnaast zitten er sinds de crisis in de index meer met schuld beladen bedrijven. De lage rente heeft ertoe geleid, dat bedrijven meer schuldpapier hebben uitgegeven. Veel bedrijven gebruiken obligaties voor aandeleninkoopprogramma’s, wat de kapitaalstructuur van een bedrijf verandert. De index kent daardoor een grotere blootstelling aan bedrijven met meer schulden op de balans, actief beheer is daarom van belang, meent Pimco.

Actief risicobeheer
Indexfondsen hebben geen mechanisme om actief de risico’s te beheren die aan de index kleven. Passieve beleggers rest in zo’n geval niets anders dan gewoon de rit uitzitten en passief toezien hoe de looptijden sinds eind 2008 al met 50% zijn toegenomen.

Actief beheer wordt vaak voorgesteld als een manier om de index te verslaan. Pimco ziet echter een ander belangrijk voordeel in actief beheer en dat is de mogelijkheid om in te spelen op het risicoprofiel van een index. Risicobeheer is dan ook van het grootste belang nu de looptijden in de US Aggregate Index ongekende niveaus bereiken.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?