Nieuws

Obligaties 2015: tactisch opereren

Gewoon long obligaties is riskant, maar shortposities zijn duur. Roger Douglas (Deutsche) zoekt rendement in actief beheer.

Voor obligatiebeleggers wordt 2015 een lastig jaar, voorspelt Roger Douglas (foto), fixed income-specialist bij Deutsche Asset & Wealth Management en beheerder van Deutsche Invest Global Bonds. Douglas is blij dat hijzelf een zogeheten ‘unconstrained’ obligatiefonds beheert, waardoor hij niet zoals vele obligatiemanagers wordt gedwongen om louter longposities aan te houden in een omgeving van extreem lage obligatierendementen.

“Je moet bij unconstrained bond-fondsen onderscheid maken tussen total return-fondsen, die een long-duration benchmark hanteren, en absolute return-fondsen, zoals dit fonds, die zich ten doel stellen om het beter te doen dan cash. Van ons wordt niet verwacht dat we te allen tijde long duration zitten.”

Niet dat hij overwegend shortposities aanhoudt, integendeel, want, zo legt Douglas uit, “dat is op dit moment niet zo aantrekkelijk. In longposities verdien je op dit moment namelijk aan de gunstige carry en aan de rolldown - het feit dat de yields lager worden naarmate de looptijd korter wordt."

"Als je short duration zit, loop je niet alleen marktrisico, maar heb je ook last van een negatieve carry. Daarom kiezen we nu niet voor ronduit shortposities. Als ik al short zit is dat tactisch en voor korte periodes.”

Tactische zetten

“Tactical” is een van de termen die Douglas regelmatig laat vallen. De strategie van Global Bonds is gebaseerd op een aantal kernvisies op de vastrentende markt, maar Douglas bespeelt dat niet door simpelweg positie in te nemen en af te wachten. "Ik ben vooral op zoek naar triggers in de markt die iets teweeg kunnen brengen.”

“Met de obligatierendementen op dit lage niveau is het belangrijk om als obligatiebelegger actief te blijven. Je moet flexibel zijn en altijd voorbereid om posities aan te passen. De markt zal volatieler worden in 2015. Dat geeft ons nog meer gelegenheid om tactisch te werk te gaan.”

Douglas signaleert een aantal centrale thema’s die nu spelen op de markt, waar hij zijn strategieën omheen kan bouwen. “Eén daarvan is central bank divergence. Geen revolutionair inzicht, maar het is een feit dat het beleid van de belangrijke centrale banken verder uiteen gaat lopen.”

“Ik denk dat je grofweg de verdeling kan maken tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waar de centrale banken sneller hebben geopereerd, en de Eurozone, China en Japan, waar het proces langzamer gaat. Dat betekent niet dat we nu plompverloren short Amerikaanse obligaties en long Europa zullen gaan, maar de accenten zullen eerder die kant op liggen dan tegenovergesteld.”

Geen high yield, wel credit

Bedrijfsobligaties is een tweede favoriet thema van Douglas. Niet zozeer high yield - "dat ligt er minder overtuigend bij" - maar meer de betere kwaliteit bedrijfsobligaties, onder andere in Europa. "De longposities die we daar hebben bouwen we niet alleen op met obligaties, maar ook met derivaten. Niet om leverage te creëren, maar om op een creatiever manier risico aan te gaan. Je kunt op die manier een beter instapniveau creëren, of een heel specifiek risico-element isoleren.”

Een van de andere trends die Douglas bespeelt is de groeiende aandacht voor liability driven beleggen bij pensioenfondsen. “Dat speelt vooral in de VS en het Verenigd Koninkrijk. De grote defined benefits-pensioenfondsen zijn massaal onderwogen in duration. Dat is niet iets nieuws en het zal ook niet gerepareerd zijn in 2015, maar die beweging richting langere looptijden is wel gaande en wij zijn ons daar altijd van bewust.”

Dat wordt door Douglas bij voorkeur tactisch gespeeld, op momenten waarop de kansen zich voordoen. “Het Schotse referendum was zo’n moment. Er was veel onzekerheid. En in aanloop daar naartoe bleven veel grote beleggers een beetje op hun handen zitten. Dat gaf ons de gelegenheid om positie in te nemen."

Slecht nieuws is weer slecht nieuws

"Wij verwachtten dat de kans groot was dat de yieldcurve in pond sterling na de uitslag sneller zou afvlakken dan daarvoor. Of het ja of nee zou worden maakte niet eens zo veel uit, het ging om het opheffen van de onzekerheid. De uitkomst was asymmetrisch en dat maakte het zo interessant voor ons. Ik kijk alweer uit naar nieuwe kansen om die trade op te zetten.”

Douglas bespeelt behalve deze trends ook andere thema’s en dat is belangrijk, zegt hij. “Ik wil niet dat een van onze centrale thema’s meer dan 25% van het risicobudget bepaalt. Het is van groot belang om goed gediversifieerd te zijn. Ik verwacht meer volatiliteit op de markt en het doel van dit fonds is om altijd een volatiliteit van 3% of minder te hebben.”

En da’s al lastig genoeg in de uitdagende markt die 2015 gaat bieden. “In 2014 betekende slecht nieuws voor de economie goed nieuws voor beleggers. Ik denk dat in 2015 slecht nieuws waarschijnlijk ook gewoon slecht nieuws voor beleggers zal zijn.“


Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?