Nieuws

Op naar Treasuries

Gezien de verwachte renteverhoging door de Amerikaanse Fed, zullen de yields op kortlopende obligaties toenemen.

De boodschap van de Federal Reserve na de vergadering van half december was duidelijk: de rente gaat in juni waarschijnlijk worden verhoogd, tenzij de economische cijfers tegenvallen. Gezien de verwachte renteverhoging door de Amerikaanse Fed, zal de dollar op korte termijn in waarde stijgen en zullen de yields op kortlopende obligaties toenemen. Dat voorspelt Erik Weisman, portefeuillemanager fixed income bij MFS.

De toename van yields op langerlopend Amerikaans staatspapier zal echter geen gelijke tred houden met de stijgende rente. Dat valt onder meer op te maken uit eerdere periodes van rentestijgingen. "De vorige keer dat de Fed de rente verhoogde, was in de jaren 2004 tot 2006. Toen steeg de rente in totaal met 4,25 procentpunt. Maar de yield op 10-jaars Treasuries nam in die periode slechts met 1 procentpunt toe. Er zijn overeenkomsten tussen die eerdere situatie en de huidige stand van zaken," schrijft Weisman in zijn update. 

Treasuries kunnen weleens gewild worden voor carry trades tegenover Japan en diverse Europese landen. Terwijl het Amerikaanse economisch beleid blijft afwijken van dat van de rest van de wereld, is op Treasuries een rendement van 100 basispunten te behalen terwijl beleggers daarnaast nog kunnen profiteren van een sterker wordende dollar. De dollar kan in de huidige omstandigheden een aantrekkelijke keuze zijn, ervan uitgaande dat de groei van de wereldeconomie, hoe gematigd ook, nog enkele jaren aanhoudt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen