Nieuws

Deflatievrees rijst Japan uit

Twee op de drie institutionele beleggers ziet het Japan-scenario voor de eurozone als een reëel gevaar.

Het deflatiespook kan nog niet de kast in, voor 2015. Dat blijkt uit een rondvraag onder institutionele beleggers.

  • 27% van de institutionele beleggers verwacht dat er in de eurozone eind Q1 2015 een programma van kwantitatieve versoepeling is ingevoerd.
  • Volgens 64% kan de eurozone afvaren op een deflatoire omgeving zoals in Japan.
  • De risicobereidheid was in de afgelopen zes maanden beperkt; 40% van de beleggers hield vast aan de positionering, 29% breidde de exposure uit en 30% bracht deze terug.

Dat zijn de belangrijkste punten uit de laatste Risk Rotation Survey van ING Investment Management(1).

Beleggers maken zich voor 2015 vooral zorgen om de toekomst van Europa; 60% van de ondervraagden noemt een crisis in de eurozone een aanzienlijk risico voor hun portefeuilles. Daarnaast is één op de acht (13%) van de respondenten ervan overtuigd dat de eurozone afstevent op een deflatoire omgeving die vergelijkbaar is met het klimaat in Japan in de afgelopen jaren. Nog eens 50% van de respondenten vindt dit ‘redelijk waarschijnlijk’, terwijl slechts 23% van het panel verwacht dat dit niet het geval zal zijn.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, hoofd strategy multi-asset bij ING IM: “In het afgelopen kwartaal lijkt de lijn van het tweede kwartaal te zijn doorgetrokken, waarbij onderliggende zorgen van invloed zijn op de risicobereidheid bij beleggers. Hoewel de focus eerder dit jaar op Abenomics lag, stond in de laatste maanden de toekomst van de eurozone centraal. Beleggers maken zich duidelijk echt zorgen over een langere periode van deflatie."

"Als zij gelijk hebben, zou dit Draghi kunnen aanzetten tot het opkopen van staatsleningen onder een kwantitatief versoepelingsprogramma aan het begin van 2015. We moeten afwachten of het zo ver komt, maar zonder een Amerikaanse flexibele manier van denken en de toewijding om "alles te doen wat nodig is" om de gewenste doelstellingen te bereiken, zal het nog lang duren voordat Europa weer ‘gezond’ is.”

Naast een mogelijke crisis in de eurozone noemden beleggers rentestijgingen (50%), een harde landing in China (47%) en een begrotingsschok (37%) als de belangrijkste risico’s voor de beleggingsportefeuilles. De btw-verhoging in Japan en inflatie werden gezien als de minst grote bedreigingen.

Van Nieuwenhuijzen: “Al deze factoren lijken te hebben gezorgd voor een fase van risicoconsolidatie bij institutionele beleggers. 40% van ons panel geeft aan de posities in termen van risico in de afgelopen zes maanden niet te hebben gewijzigd. Europese beleggers lijken het meest positief wat betreft risico; bij 32% is de risicobereidheid in de laatste maanden toegenomen, versus 29% in alle markten bij elkaar.”

Voorkeur voor aandelen VS
Voor de komende drie tot zes maanden houden aandelen de voorkeur als het gaat om risico versus rendement; 46% van de ondervraagden kiest voor deze beleggingscategorie. Kort daarop volgen alternatieve beleggingen (gekozen door 45% van de respondenten). De top-3 wordt gecompleteerd door vastgoed (29%). Kijken we naar geografische regio’s in termen van risico versus rendement, dan zien beleggers nog steeds de beste mogelijkheden in de VS.

89% van de beleggers heeft een voorkeur voor deze regio en 34% noemt de VS de beste beleggingsbestemming. Beleggers zien ook mogelijkheden in opkomende markten (74%), het VK (73%) en het vasteland van Europa (72%). Met uitzondering van opkomende markten (25% van de respondenten zet deze regio bovenaan) worden deze regio’s echter niet als optimaal voor beleggingen gezien. 14% van de beleggers zet het VK bovenaan, voor Europa is dat slechts 9%.

1. Resultaten van eigen onderzoek van ING IM, een enquête onder 152 internationale institutionele beleggers, uitgevoerd door Citigate Dewe Rogerson in oktober 2014 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie