Nieuws

ING: Europa beste plek voor aandelen

Door monetaire stimulering staan vooral Europese aandelen er goed voor in 2015, denkt ING Investment Offfice.

Het wordt in 2015 weer aantrekkelijk om in aandelen te zitten door monetaire stimulering van de ECB en de Federal Reserve, denkt ING Investment Office. Daarbij is Europa een betere bestemming dan Amerika vanwege de afbouw het stimuleringsprogramma van de Fed.

De Eurozone kampt echter nog wel met een matige economische groei en daarmee gepaard gaande onzekerheid, aldus Bob Homan van ING IO. Homan: “Aandelen zijn door opgelopen absolute waarderingen bepaald niet goedkoop, maar de winstgroeivooruitzichten zijn redelijk gunstig en de relatieve waardering blijft aantrekkelijk."

De bank rekent op een gemiddelde groei van 8% voor bedrijfswinsten van wereldwijde aandelen. Toch denkt ING dat de koerswinstverhoudingen niet evenredig meegroeien omdat "veel positief nieuws al in de koersen is verwerkt."

Aandelen van IT- en financiële bedrijven genieten de voorkeur van de bank. “Bedrijven en consumenten besteden steeds meer aan productiviteitverhogende goederen, zoals die uit de IT-sector." En over de financiële sector zegt ING: "de maatregelen die sinds de financiële crisis zijn genomen om de financiële sector weer gezond te maken, lijken vruchten af te werpen.”

Grondstoffen en vastgoed zijn een minder goede plek om met investeringen in te zitten. “Voordat grondstoffen aantrekkelijk worden moeten vraag en aanbod eerst bij elkaar komen”, aldus ING IO. “Vastgoed biedt een redelijk directe inkomstenbron maar is niet bijzonder aantrekkelijk gewaardeerd.”

Het minst enthousiast is ING over staatsobligaties, omdat stijgende marktrentes voor dalende obligatiekoersen zorgen. Toch zijn obligaties uit opkomende markten redelijk aantrekkelijk omdat een aantal van die landen succesvolle structurele hervormingen hebben doorgevoerd.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alles over de rente