Nieuws

Zorgen over Frankrijk en Italië

De Franse vermogensbeheerder Carmignac maakt zich zorgen over Italië en Frankrijk.

De Franse vermogensbeheerder Carmignac maakt zich geen zorgen over Spanje en Portugal maar wel over de kernlanden Italië en Frankrijk. "We hebben onlangs onze blootstelling aan het Europese economische risico verlaagd," schrijft Didier Saint-Georges, lid van het investeringscomité van Carmignac, in de nieuwsbrief van oktober.

Saint-Georges gelooft er niet in dat de economie van de eurozone in een deflatie terechtkomt en noemt dat zelfs "ongetwijfeld overdreven." Maar, zo waarschuwt hij wel, "de zeer lage inflatieniveau's op middellange termijn zullen niet wijzigen. Daarbij zullen de groeiniveau's ook laag blijven. Dat is nadelig voor landen met een hoge staatsschuld en onvoldoende concurrentiekracht." 

"In dat opzicht maken wij ons zorgen over de situatie in Italië en Frankrijk," aldus de econoom. "Want hoewel in Spanje, Portugal en Ierland de deflatie grotendeels voortkomt uit de enorme productiviteitsinspanningen, die nu zorgt voor de opvering van de buitenlandse handel, is in Frankrijk en Italië de lage economische activiteit een bron van zorgen."

Italië heeft een begrotingsoverschot van 2,3%, exclusief de rentelasten en aflossingen op de overheidsschuld. "Volgens onze schattingen zou Italië dit primaire overschot echter moeten verdubbelen om het overheidstekort (dat nu 135% van het bbp bedraagt) neerwaarts om te kunnen buigen. Deze uitdaging vormt een verhoogd risico voor de economische groei, dat nog wordt versterkt door de inspanningen van Matteo Renzi om zijn, weliswaar noodzakelijke, programma voor structurele hervormingen door te voeren."

De Franse staatsschuld bedraagt al bijna 100% van het bbp. In tegenstelling tot eurobroeder Italië, heeft Frankrijk wel een structureel tekort op de begroting. Saint-Georges schrijft: "Gezien de lage inflatie zullen de noodzakelijke aanpassingen om de overheidsfinanciën weer onder controle te krijgen, de groei ongetwijfeld onder druk blijven zetten."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie