Nieuws

Wat kan er mis gaan op de markten?

Pimco heeft onlangs een brainstormsessie gehouden om op een rij te zetten wat er allemaal mis kan gaan op de markten.

Pimco heeft onlangs een brainstormsessie gehouden om op een rij te zetten wat er allemaal mis kan gaan op de markten. De lijst van gebeurtenissen is lang geworden. Niemand kan met zekerheid zeggen wat er in de (nabije) toekomst gaat gebeuren. Een brede dekking van deze risico’s lijkt dus verstandig en al helemaal als die dekking niet eens zo duur is.

Pimco wilde die risico’s kwantificeren, rangschikken naar waarschijnlijkheid en impact en welke indicatoren horen erbij. Maar gezien de onzekerheid over de precieze effecten van die gebeurtenissen en het gebrek aan betrouwbare indicatoren, lijkt het verstandig om in portefeuilles alle belangrijke instrumenten voor risicobeheer aan te wenden.

Op die lange lijst van mogelijke veroorzakers van volatiliteit staan onder meer een onverwachte uitschieter in inflatie of deflatie (mate van waarschijnlijkheid: 25%); uitspraken van de Fed over tapering (waarschijnlijkheid: 20%); escalatie van de crisis in het Midden-Oosten rond Syrië of Iran (waarschijnlijkheid:15%); en een territoriaal conflict tussen China en Japan (waarschijnlijkheid: 10%). Problemen in de periferie van de eurozone maakt 10% kans. Zelfs de inslag van een meteoriet heeft een plekje (onderaan) de lijst gekregen, Pimco acht de kans daarop 0,5%.

Risicobeheer bestaat volgens Pimco uit een combinatie van een dynamische manier om risico’s in balans te houden, gediversifieerde bronnen voor bèta, afdekken van specifieke staartrisico’s en het aanhouden van een minimaal bedrag aan liquiditeit.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?