Nieuws

Aandelen en obligaties hand in hand

Eerder dit jaar zagen we aandelen en obligaties tegelijk stijgen. Maar hoe zit het eigenlijk met het omgekeerde?

Eerder dit beursjaar konden beleggers zich erover verbazen dat aandelen en obligaties tegelijkertijd aan de stijgende hand waren. Maar hoe zit dat eigenlijk met het omgekeerde, hoe vaak dalen ze op hetzelfde moment? Dat is de vraag die A Wealth of Common Sense aan de hand van historische cijferreeksen probeert te beantwoorden. 

Een gelijktijdige stijging komt vaker voor dan de meeste beleggers denken. In de periode 1930-2013 gebeurde dat in 57% van de jaren. In de jaren dertig en vijftig kwam het relatief weinig voor, maar in de jaren tachtig, negentig en het huidige decennium des te vaker (boven de 70%). 

Een stuk zeldzamer
Een gelijktijdige daling komt een stuk minder vaak voor, blijkt uit het vergelijken van de S&P 500-index en de 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties tussen 1928 en 2013. Op jaarbasis is het zelfs “uiterst zeldzaam”. Het is pas drie keer voorgekomen, in 1931, 1941 en 1969. De laatste keer dat we dit verschijnsel konden waarnemen dateert dus alweer van enige tijd geleden. Dat is minder dan 4% van alle boekjaren. 

Wanneer we de gegevens terugbrengen tot op kwartaalbasis, zijn gelijktijdig dalende aandelen en obligaties iets minder een rariteit. Kijken we terug tot 1976 aan de hand van de meer gediversifieerde Barclays Aggregate Bond Index, dan vinden we veertien gevallen. Dat komt neer op zo’n 9% van alle kwartaalperiodes tussen 1976 en nu. 

Hoewel zeldzaam, dat betekent natuurlijk niet dat het niet zou kunnen gebeuren in de toekomst, besluit de auteur. Wat de cijfers in ieder geval laten zien, is het voordeel van het gebruikmaken van verschillende assets om uw resultaten op peil te houden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Fintech