Nieuws

Zon in zicht voor solar-aandelen

Zonniger tijden breken aan voor zonne-energie en solar-aandelen bieden kansen voor valuebeleggers, aldus Skagen.

Het lijkt er weer wat zonniger uit te gaan zien voor aandelen in zonne-energie. De productiekosten zijn gedaald en blijven dalen en solar-aandelen zijn in een stijgend aantal markten actief. Het scepticisme dat nog altijd ingeprijsd wordt door de markt, biedt aantrekkelijke kansen voor valuebeleggers, stelt Søren Milo Christensen, Portfolio Manager van Skagen Global. 

Zoals dat gaat met snelgroeiende bedrijven, kan de populariteit zich ook tegen snelgroeiers keren en leiden tot een overwaardering van de aandelen. Voor 2011 ondergingen ook veel bedrijven in de zonne-energie dit lot. “Het pessimisme onder beleggers zette de aandelen flink onder druk", aldus Christensen.

De afgelopen twaalf maanden deden de zonne-aandelen het als geheel echter goed en er zijn sterke indicaties dat deze ontwikkeling zich zal doorzetten. Christensen signaleert de volgende positieve trends voor solar-aandelen:

  • Zonne-energie voorziet in een te verwaarlozen deel van de energievoorziening en dat biedt kansen voor significante groei;
  • De productiekosten blijven dalen dankzij verdere technologische ontwikkelingen. Tegelijkertijd worden fossiele brandstoffen zoals olie steeds prijziger; 
  • De efficiëntie stijgt;
  • Zonne-energie is in een aantal landen concurrerend, zonder dat de sector daar nog drijft op subsidies;
  • De markt blijft sceptisch.

Maar let op: de waarderingen lopen sterk uiteen, zegt Christensen. Beleggers moeten de solar-aandelen die een hoog risicoprofiel hebben omdat ze overladen zijn met schulden eruit zien te filteren. Een voorbeeld van een aantrekkelijke belegging is in zijn ogen het Koreaanse OCI; dat bedrijf heeft een gezonde kostenstructuur en een beheersbare schuldenpositie en is daarbij ook aantrekkelijk gewaardeerd.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?