Nieuws

'Markten zijn te pessimistisch'

De hoge verwachtingen over economische groei zijn dan wel niet uitgekomen, maar beleggers slaan door in hun pessimisme.

Goed, de hoge verwachtingen aan het begin van het jaar over de economische groei zijn niet uitgekomen. Maar de markten schieten momenteel door in pessimisme als het gaat over stagnatie, deflatie en opkomende markten. Dat vindt hoofdeconoom bij Standard Life Investments, Jeremy Lawson

Stagnatie lijkt het nieuwe modewoord. Economen verspreid over verschillende landen verlagen hun verwachtingen voor het Amerikaanse groeipotentieel, dat onder meer onder druk staat vanwege een lage arbeidsparticipatie, de nasleep van de financiële crisis en extra regulering. Maar, vindt Lawson: “Een lagere potentiële groei betekent nog niet dat een aan kracht winnend cyclisch herstel uit het zicht raakt.” De VS en het Verenigd Koninkrijk zijn voorbeelden van landen waar het vermogen van huishoudens wordt gestimuleerd door stijgende huizenprijzen en aandelenmarkten.

Overdreven deflatievrees
Ook de vrees voor deflatie noemt hij “sterk overdreven”. Uit recente data lijkt inflatie in de VS weer te stijgen. De vooruitzichten voor grondstofprijzen zijn volgens hem stabieler dan in het algemeen wordt aangenomen. In Europa blijft het risico op deflatie het grootst, vanwege het monetaire beleid dat in de ogen van Lawson “gewoonweg te krap” is. Dat blijkt wel als zelfs kartrekker Duitsland niet meer kan voldoen aan de inflatiedoelstelling van de ECB. Dat zorgt ervoor dat schuldenafbouw moeilijker wordt, loongroei vertraagt en dat economieën kwetsbaarder worden voor prijsschokken. 

Ten derde worden er onder beleggers weinig opwekkende woorden gesproken over de opkomende markten. Lawson constateert inderdaad “een aanzwellende tegenwind”. China heeft last van een structureel neerwaartse trend en in landen als Turkije, Oekraïne en Venezuela is een crisis niet uitgesloten. “Maar beleggers moeten niet uit het oog verliezen hoeveel vooruitgang er al in diverse emerging markets geboekt is”, aldus Lawson. Tekorten op de lopende rekening zijn afgenomen in onder andere India, Zuid-Afrika en Indonesië. 

Hoop aan de horizon
Kortom: volgens Lawson gloort er wel degelijk hoop aan de horizon. Hij verwacht dat de groei van de wereldeconomie in de loop van dit jaar verbetert en dat die trend ook in 2015 zal doortrekken. Hoe sterk die groei precies zal zijn, zal afhangen van het monetaire beleid en hoe de mondiale handel zich weet te herstellen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie