Nieuws

Meer risico, minder volatiliteit?

Bedrijfsobligaties uit opkomende landen zorgen voor een lagere volatiliteit van een vastrentende EM-portefeuille.

"U wilt mooie grafieken? U krijgt mooie grafieken!" Zoiets moeten ze bij Fidelity gedacht hebben, bij het maken van een update over kansen voor vastrentende beleggers in opkomende markten. Die liggen allnag niet meer alleen in staatsobligaties van, pak 'm beet, de BRIC-landen. Nee, inmiddels is de ontginning van die markt ook al weer een tijdje aan de volgende stap toe: bedrijfsobligaties.

Dat past trouwens ook prima in wat we in de obligatiemarkt zien, namelijk dat beleggers steeds verder opschuiven op de risicocurve. Beleggers zijn bereid om steeds een trede hoger op de risicoladder te stappen om het rendement waaraan ze gewend zijn geraakt (of de yield die ze nodig denken te hebben) te behouden. Dat is een subtiele wijziging van de traditionele beurswijsheid dat je meer risico neemt om meer rendement te halen.

Tegenwoordig nemen we meer risico om hetzelfde rendement te halen.

Nou, daar zullen ze het bij Fidelity niet mee eens zijn overigens. De vastrentende experts stellen dat het toevoegen van bedrijfsobligaties uit opkomende landen (emerging corporates) aan een portefeuille met staatsobligaties uit groeilanden de volatiliteit (en daarmee het risico) juist denmpt. uit spreidingsoogpunt klopt dat natuurlijk ook, hoewel je je moet afvragen of een lokale finance tsunami de spreidingdijken niet wegvaagt. 

Emerging credit heeft dit jaar in elk geval al zo'n 5 tot 6% rendement opgeleverd, afgaand op de bijbehorende JP Morgan-index. Dat is vergelijkbaar met staatsobligaties uit EM in harde valuta, maar met een veel lagere volatiliteit. Dat heeft te maken met een kortere duratie (grofweg vijf om zeven jaar) waardoor de rentegevoeligheid lager is. 

Daarnaast heeft emerging corporate een veel zwaardere weging voor de sterkere landen uit het opkomendemarktenpalet, zoals Zuid-Korea en Qatar en minder exposure naar traditionele brekebeentjes als Venezuela, Argentinië, Rusland en Oekraïne, waar het de laatste maanden weer ouderwets rumoerig was.

Goed, de sell off van vorig jaar gaf ook emerging corporate een tik, wat volgens Fidelity een wake up call was, en een herinnering dat ook hier solide analyses aan elke positie ten grondslag moet liggen. In Latijns-Amerika waren er twee belangrijke defaults, van Homex (een Braziliaanse huizenbouwer) en OGX (een conglomeraat uit Brazilië).

De cijfers geven Fidelity gelijk. Toch blijft er een onbehaaglijk gevoel als beleggers naar rechts op de risico-as opschuiven, zonder hoger op de verticale rendement-as te eindigen. Vroeg of laat... Meer risico, minder volatiliteit, kan dat?

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus