Nieuws

'Vrees voor deflatie is overdreven'

De vrees voor een deflatiecrisis in de eurozone is overdreven. Laat u vooral niet leiden door angst.

De vrees voor een deflatiecrisis in de eurozone is overdreven. Dat vindt althans Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM), de vermogensbeheerdivisie van Deutsche Bank. 

Terwijl consumenten waarschijnlijk blij zijn met de trage stijging van het prijspeil in de eurozone, maken verscheidene economen en beleggers zich intussen behoorlijk zorgen. Een inflatieniveau van beneden de 1% kan het risico op deflatie verhogen. 

ECB-president Mario Draghi benadrukte eind vorige maand al dat angst voor deflatie in de eurozone ongegrond is. Hij zei eveneens dat de Europese bank bereid is om onconventionele maatregelen te nemen indien nodig. DeAVM verwacht nog altijd dat de economie van de eurozone dit jaar met 0,9% zal groeien. Wel zijn de auteurs van het rapport enigszins bezorgd over de uiteenlopende groeicijfers in de verschillende Europese landen. 

Brandstof voor groei
Maar het belangrijkste punt is volgens hen om te onthouden dat dalende inflatie niet automatisch betekent dat perifere landen in een deflationaire crisis terecht zullen komen. Ten eerste zorgen dalende grondstofprijzen zowel voor een lagere inflatie als voor een stijging van de koopkracht. Ten tweede, de regionale verschillen binnen de eurozone tonen aan dat het proces van aanpassing dat nodig is om te komen tot economisch herstel nog intact is. Dalende productiekosten kunnen leiden tot een lagere inflatie in perifere landen, maar ook tot een groter concurrentievermogen. Dit kan weer brandstof vormen voor groei. 

Op basis van de huidige economische cijfers verwacht DeAWM dat de consumentenprijzen dit jaar in alle landen van de eurozone zullen stijgen, met uitzondering van Griekenland, waar deflatie zal afzwakken. DeAWM houdt vast aan de inflatieverwachting van 1% voor de eurozone voor dit jaar.

Zoals Asoka Wöhrmann (foto), co-chief investment officer, in de openingscolumn van het rapport stelt: "Laat u vooral niet leiden door angst."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie