Nieuws

Eerste tekenen liquiditeitscrisis

Het ziet er angstaanjagend uit op de markt voor Treasury bills. Dreigt een liquiditeitscrisis?

Op het eerste gezicht lijkt het rustig op de markten sinds de shutdown van de Amerikaanse overheid. De S&P500 noteert sindsdien slechts 1% lager. De Washington Post waarschuwt dat het er echter angstaanjagend uitziet op de markt voor Treasury bills, hier wordt het kortlopende schuldpapier van de Amerikaanse overheid verhandeld. Deze markt wordt wel gezien als de smeerolie voor het financiële systeem, de ruggengraat van miljarden transacties.

Het renteniveau is nog niet alarmerend hoog, maar de spectaculaire stijging in een doorgaans rustige markt is wel opvallend. De krant duidt het als de eerste tekenen van een liquiditeitscrisis. Het is er wel een die eenvoudig is te voorkomen. Het Congres hoeft enkel het schuldplafond te verhogen zodat het ministerie van Financiën de verplichtingen kan nakomen waar het Congres al mee heeft ingestemd.

Doorgaans is het rentetarief voor de T-Bills gelijk aan wat er in de rest van de geldmarkt gerekend wordt. Voor de deuren van veel overheidsinstellingen gedwongen in het slot vielen noteerde de rente op de T-Bills rond de nul (0,03%). Maar sindsdien knalt het tarief omhoog. Maandag bedroeg de rente 0,16%, dinsdag was het verdubbeld tot 0,297%.

Er sijpelen berichten door dat money managers in de wereld Amerikaanse kortlopende schuld beginnen te mijden uit angst dat de betalingsverplichtingen niet op tijd worden voldaan. Over langer lopende schuld maakt men zich weinig zorgen. Het is die kortlopende schuld die uit de gratie valt. Wekelijks geeft het ministerie van Financiën op donderdag weer nieuw schuldpapier uit, maar wat als er geen kopers meer zijn die de schuld willen doorrollen, maar een hogere rentevergoeding eisen? Dan komt de overheid nog krapper bij kas te zitten, vreest de krant.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alles over de rente