Nieuws

Hoe alternatief is alternatief nog?

Alternatieve beleggingen reageren steeds meer in lijn met aandelen, omdat ze makkelijker toegankelijk zijn geworden.

Zijn alternatieve strategieën eindelijk makkelijker toegankelijk geworden voor particuliere beleggers, verliezen ze hun spreidingswaarde? Diverse marktspecialisten vragen zich af of deze beleggingen nog wel tegengesteld zullen reageren als de aandelen onder druk komen te staan. Hoe alternatief is alternatief nog? The Wall Street Journal spreekt de zorg uit dat deze beleggingen steeds meer in lijn met aandelen reageren, omdat ze makkelijker toegankelijk zijn geworden, onder andere door allerlei exchange traded products.

De algemene teneur is dat een breed gespreide portefeuille minder volatiel zal zijn over een langere periode, omdat de diverse beleggingscategorieën niet synchroon bewegen. Leuthold Group heeft studie gedaan naar de correlatie van grondstoffen, vastgoed trusts (REITs) en hedgefondsen. Daaruit bleek de correlatie drastisch te zijn gestegen in de afgelopen jaren. Leuthold deelt het onderzoek in drie tijdsperioden in, ten tijd van de techbubbel, de opkomst van de alternatieve strategieën en het post-crisis tijdperk. Sinds 2009 is de correlatie van deze categorieën ten opzichte van aandelen enorm toegenomen. Deze uitkomst komt overeen met een publicatie van de BIS. Na de afgelopen recessie reageren grondstoffen en aandelen gelijkwaardig op gemeenschappelijke schokken.

De vraag is nu of deze correlaties in stand blijven. Chun Wang, portefeuillebeheerder bij Leuthold is daar wel van overtuigd, schrijft de krant. De oorzaak ziet hij in de populariteit van high-frequency trading en exchange traded funds, waardoor de correlatie is toegenomen.

Alternatief hoort niet liquide te zijn
William Bernstein is van mening dat de populariteit van alternatieve strategieën hun ondergang betekent, stelt de krant. Want een ware alternatieve belegging is per definitie illiquide. Omdat je er niet makkelijk in handelt, beweegt het ook minder met elke wind van leer. En dat gaat niet op voor alternatieve ETFs.

Volgens de krant toont recent onderzoek aan dat de correlatie weer wat afvlakt. Zij zijn immers constant in beweging, dat maakt het moeilijk om te concluderen of het een tijdelijk fenomeen is, of een fundamentele verschuiving. Of de huidige toegenomen correlatie te wijten valt aan de toegenomen liquiditeit en toegankelijkheid kunnen we pas over een jaar of vijf concluderen. Houdt ondertussen elke asset class in de gaten, adviseert de krant, om zeker te maken dat ze niet teveel lijken op je andere posities.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie