Nieuws

Hogere rente? Dump nog geen bonds

Slechts weinig mensen begrijpen de relatie van rente en asset prijzen. Hogere rente betekent niet het einde van bonds.

Volgens Josh Brown realiseren veel Amerikanen zich niet wat de impact van een hogere rente is op hun beleggingsportefeuille. Ze zullen door schade en schande wijs worden, vreest de blogschrijver. Reuters schrijft dat dit opgaat voor veel mensen. Slechts weinigen begrijpen de correlatie van rente en asset prijzen

Zelfs de relatie tussen stijgende rente en obligatieprijzen is vaag. Men weet wel dat bij vastrentende waarden een stijgende rente dalende prijzen met zich meebrengt, maar hoeveel precies? Dat hangt onder meer van de coupon af, doceert Reuters. Veel beleggers bezitten niet eens direct de staatsobligaties, maar beleggen in een obligatiefonds, samengesteld uit een breed scala van coupons, schuldpapier en looptijd.

Onderstaande grafiek laat zien hoe een aantal van de grote obligatiefondsen gepresteerd hebben in de laatste tien jaar, waarbij het Vanguard Total Bond Market Fund als leidraad is genomen. Dat fonds is een redelijk betrouwbare weerspiegeling van de obligatiebeleggers. 

De fondsen lijken allen een kleine dip door te maken in de afgelopen weken. Maar Reuters concludeert uit de grafiek dat de obligatiefondsen doen wat ze behoren te doen, hun waarde behouden en met een beetje geluk aan waarde toenemen over de loop der tijd bij lage volatiliteit. Volgens de auteur is het niet waar dat strikt genomen de waarde van obligatiefondsen daalt als de rente stijgt. In 99% van de gevallen is het niet eens mogelijk te voorspellen wat de waardefluctuatie zal zijn bij een rentestijging.

Door de bank genomen is een stijgende rente teken van een aantrekkende economie. Dat kan gepaard gaan met meer economische activiteit, ook op de kredietmarkt. Een eventuele daling van de obligatieprijzen valt goed te incasseren als het gepaard gaat met economische groei en stijgende aandelenprijzen.

Reuters merkt ten slotte op, dat het aanbreken van een periode waarin de rentetarieven gestaag gaan stijgen niet betekent dat de belegger afscheid moet nemen van zijn obligatiebeleggingen. Marktbewegingen zijn per definitie onvoorspelbaar. Zelfs al weet je de juiste rentestijging te voorspellen, dan kun je het mis hebben met het dumpen van je obligatiefondsen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie