Nieuws

Tien vuistregels voor beleggers

Pragmatic Capitalism geeft tien vuistregels om beleggers zoveel mogelijk uit de wind te houden als de storm opsteekt.

Wat moeten beginnende beleggers nu doen, vraagt Lance Roberts, CEO van StreetTalk Advisors, zich af op Pragmatic Capitalism. De markten worden omhoog gedreven door vrijgevige centrale bankiers en willen niet meer geloven dat de opmars gestuit kan worden. Zelfs als Bernanke overgaat tot ‘tapering’, zorgt het economisch herstel wel voor hogere koersen, zo is de verwachting.

De financiële wereld leeft in ‘utopische’ toestand, waar alle risico’s lijken te worden uitgesloten. Als iets mis gaat, zijn er nog altijd de centrale bankiers om de boel recht te trekken.

This time is – not – different
Een kleine historische terugblik leert ons al dat het huidige sentiment niet uitzonderlijk is. Net als bij eerdere cycli zullen de bubbels die worden opgebouwd vroeger of later klappen. Het rad van Wall Street draait door. De auteur geeft tien vuistregels om beleggers zoveel mogelijk uit de wind te houden als de storm van problemen opsteekt.

  1. Je bent een speculant, geen belegger. Je hebt de zeggenschap niet over een bedrijf, dus je kunt alleen maar speculeren over de prijs die een andere belegger in de toekomst wil betalen voor het papier dat jij nu bezit. Je moet dus weten wanneer te houden en wanneer te verkopen.
  2. Asset-allocatie is de sleutel tot lange termijn succes.Momenteel is er nauwelijks diversificatie te vinden in deze sterk gecorreleerde wereld. Door breed te spreiden kun je volatiliteit reduceren. Een portefeuille met een lage volatiliteit doet het op de lange termijn beter, omdat het emotionele fouten voorkomt.
  3. Je kunt niet laag kopen als je niet hoog verkoopt. Veel beleggers falen als het op verkopen aankomt. Begeerte en gierigheid spelen hen parten. Discipline is nodig om winst te nemen en een portefeuille in balans te brengen.
  4. Geen enkele beleggingsstrategie werkt altijd, maar je houden aan een strategie wel. De beleggingscyclus wentelt voort. Er zijn tijden dat de ene of de andere beleggingscategorie piekt, tot het tij keert. Beleggers lopen het gevaar dat als ze dit ontdekken, ze mee roteren. Echte goede beleggers houden vast aan hun strategie. Dat werkt op termijn beter dan het heen en weer springen en tussen wal en schip belanden.
  5. Kapitaal verliezen is een ramp, een kans missen niet. Wanneer en hoeveel is beslissend om het spel te winnen. Maak niet de fout alles op alles te zetten uit angst je kans te missen. Kansen komen met regelmaat van de klok voorbij.
  6. De meest kostbare en onvervangbare commodity is ‘tijd’. Sinds de eeuwwisseling hebben we tweemaal moeten herstellen van een bearmarkt. Na 13 jaar zijn we weer terug op het niveau van 2000. Maar de tijd gaat voorbij en beleggers mogen die waarde van de tijdshorizon niet onderschatten in hun beleggingsstrategie. 
  7. Verwar een cyclische trend niet met een oneindige richting. De ‘trend is your friend’, maar een trend kun je niet extrapoleren tot in het oneindige. Extremen bestaan niet. Een trend kan alleen je vriend zijn als je er alert op bent en zijn richting beseft. Als je aan de verkeerde kant van een trend zit, kan het je ergste vijand worden.
  8. Zodra je denkt dat je het weet, verkoop dan alles. Voor elk beroep krijgen we een uitgebreide opleiding - beleggen doen we met de minste kennis van zaken. Bij een bullmarkt groeit het zelfvertrouwen met de koersen. Al snel worden de winsten toegeschreven aan eigen kunde. Maar een bullmarkt vergoelijkt veel beleggingsfouten. Die fouten worden geopenbaard bij de eerstvolgende correctie.
  9. Een contrair belegger is eenzaam, maar heeft het meestal aan het juiste eind. De beste beleggingen zijn meestal die, die tegen de massa ingaan. Verkopen aan begerige beleggers en kopen van vreesachtigen is moeilijk om te doen zonder een strikte zelfbeheersing, managementprotocol en innerlijke kracht. Veel beleggers worden beïnvloed door het gekakel in de media en kunnen geen rationele beleggingsbeslissingen meer nemen.
  10. Benchmarking performance dient alleen het welzijn van Wall Street. Het beste is om zo snel mogelijk te stoppen met het afmeten van je prestaties aan een benchmark, die niets van doen heeft met jouw doelen, risicobeleid en tijdshorizon. De enige benchmark die telt is het jaarlijkse rendement dat nodig is om je beleggingsdoel te bereiken.
De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

IEXFonds 40