Nieuws

Onderzoek bewijst gelijk Buffett

Neem de tijd om bedrijven te vinden met een sterk en blijvend concurrentievoordeel en houd die aandelen vast.

Buffett lijkt weer gelijk te krijgen. Neem de tijd om bedrijven te vinden met een sterk en blijvend concurrentievoordeel en houd die aandelen vast. Waarschijnlijk krijg je er geen spijt van. In elk geval werkt het bij Warren Buffett en onderzoek van Credit Suisse onderschrijft die beleggingsstrategie, meldt de Financial Times.

Buffett beweert al langer dat er ondernemingen zijn die beter zijn dan andere en dat die beter blijven presteren in goede en slechte tijden. Volgens hem is het beter om een excellent bedrijf te kopen tegen een redelijke prijs, dan een redelijk bedrijf tegen een excellente prijs. 

Maar hoe meet je nu kwaliteit? Credit Suisse heeft een methode die zij CFROI noemt, cash flow return on investment. Bij deze vergelijking neemt de zakenbank de kasstroom aangepast voor inflatie als maatstaf en niet de winst, omdat die laatste beïnvloedbaar is. Een vergelijking op basis van deze methode levert interessante uitkomsten op.

Weinig effect
Uit het onderzoek van Credit Suisse blijkt dat sterke ondernemingen sterk blijven presteren, net zoals de zwakkere broeders blijven wie ze zijn. Meer dan de helft van de 25% excellente bedrijven op basis van de CFROI noteren vijf jaar later nog steeds in dezelfde categorie. Hetzelfde geldt echter voor de zwakste 25%. Tekenend is ook dat maar 9% van de beste bedrijven uit die categorie vallen en in de laatste categorie belanden. Slechts 6% van de zwakke broeders weet zich op te werken tot de top.

Volgens de krant betekent dit dat alle acquisities, strategiewijzigingen en nieuwe topbestuurders weinig effect ressorteren. Als de bedrijfsfundamentals gezond zijn, blijft een bedrijf goede rendementen leveren, maar als het niet gezond is, is het ontzettend moeilijk om er een aantrekkelijke beleggerscasus van te maken.

Als oorzaken wijst de krant op een sterke bedrijfscultuur, heldere missie en besef hoe dat te verwezenlijken. Een andere rol van betekenis speelt de concurrentiepositie, of juist het gebrek aan concurrentie. Als de toetredingsdrempel hoog ligt, wekt het weinig verbazing dat de prestaties op niveau blijven.

Onderschat
Credit Suisse vergelijkt ook de sectoren. Duurzame prestaties worden geleverd in huishoudelijke en verzorgingsproducten. Sinds 1985 levert die sector 13% rendement. Sectoren die afzakken of benedengemiddeld zijn, zijn verzekeraars, halfgeleiders en vastgoed. Het is moeilijk om een winnaar te ontdekken onder de financials, energiebedrijven en basismaterialen. Tandpasta levert meer op dan mijnbedrijven.

Beleggers dienen dus te letten op bedrijven met een sterke en consistente kasstroom, concludeert de zakenbank. Duurzaam rendement is volgens Credit Suisse nog altijd ondergewaardeerd op de aandelenmarkt. Blijkbaar onderschat de markt de kans dat een onderneming sterk blijft presteren. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus