Nieuws

Licht aan einde van Europese tunnel

Er gloort weer hoop voor Europa. De cijfers verbeteren, en er staat een kleine groei voor de deur.

Voorzichtig ontstaat weer optimisme over Europa. De Financial Times wees deze week op de cijfers, die eindelijk weer een beetje de goede kant op gaan. We zien onder andere verbeterde PMI’s en een dalende werkloosheid.

Goldman Sachs anticipeert op een einde van de recessie en verhoogde de blootstelling aan Europa flink. De overwogen positie werd verhoogd van 4% naar 8%. Volgens de zakenbank profiteert het werelddeel meer van het aantrekken van de wereldwijde vraag dan dat het daaraan bijdraagt. Aan het einde van het jaar verwacht Goldman Sachs een matige groei.

Binnenlandse vraag
De problemen in China vormen een risico. Gelukkig wordt een groot deel van de export naar China uiteindelijk weer elders verhandeld; daarmee is de Europese economie dus niet zo kwetsbaar voor flinke klappen in China.

Credit Suisse verwacht dat ook de binnenlandse vraag binnen de Eurozone weer zal aantrekken. De bank kijkt daarvoor naar PMI new orders en PMI new export orders, en maakt daaruit op dat het dieptepunt voorbij is.

Tot enkele maanden geleden werd het herstel geleid door Duitsland, nu draagt ook de periferie haar steentje bij. Credit Suisse verwacht dat deze situatie doorzet. De bezuinigingen verminderen, er wordt nu nog veel gespaard, en leningen zijn goedkoop en de vraag ernaar stijgt.

Aantrekkelijke waarderingen
Ook Russell Investments signaleert een einde aan de recessie, meldt de vermogensbeheerder in de Third Quarter Strategists’ Outlook & Barometer. De belangrijkste risico’s – Griekse schulden, zwakke Spaanse banken en de Italiaanse overheid – zijn nog steeds aanwezig, maar volgens Russell Investments niet langer onoverkomelijk. De economische groei blijft naar verwachting wel laag.

Volgens Russell Investments is de Europese markt op korte termijn aantrekkelijker dan Amerikaanse aandelen. De lagere waarderingen compenseren het nog steeds aanwezige risico. De winsten zouden een sterker herstel moeten zien als Europa de recessie achter zich laat.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie