Nieuws

Gouddelvers bereiken dieptepunt

Zo diep als ze graven om het kostbare edelmetaal te vinden, zo diep is de beurskoers weggezakt van goudmijnbedrijven.

Zo diep als ze graven om het kostbare edelmetaal te vinden, zo diep is de beurskoers weggezakt van goudmijnbedrijven. Sinds het begin van dit jaar is al 50% aan beurswaarde verdwenen. Veel bedrijven noteren ondertussen onder hun Net Asset Value, schrijft Simona Gambarini van ETF Securities. Volgens haar is de recente correctie van de goudmijnproducenten buitenproportioneel en noteren de aandelen op een aantrekkelijk prijsniveau. Soortgelijk geluid viel recent ook in de Wall Street Journal te lezen.Door de lage goudprijs moeten veel mijnbedrijven afschrijven op hun bezittingen. Hun reserves staan in de boeken tegen een gemiddelde goudprijs van USD 1300 per ounce. Volgens Reuters is de helft van de goudproductie ter wereld momenteel onrendabel. De mijnbedrijven zetten in op een lagekostenstrategie en snijden in lonen en exploratie. Maar met een goudprijs die rond het productieprijsniveau cirkelt ontstaat een onhoudbare situatie, schrijft Gambarini. Zij ziet dan ook consolidatie als optie om schaalgrootte te creëren.In de komende weken publiceren de gouddelvers hun resultaten. De afschrijvingen kunnen leiden tot verdere prijsdruk, maar Gambarini denkt eerder dat een instapmoment voor beleggers dichtbij is gekomen.

Historisch gezien deden goudmijnbedrijven het beter dan het edelmetaal in tijden van economische groei. De rollen zijn nu omgekeerd, de bedrijven handelen nu met een korting van 50% ten opzichte van de brede mijnbouwsector. Juist in die lage waardering ziet ETF Securities kansen liggen voor beleggers om posities op te gaan bouwen in de gouddelvers.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie