Nieuws

Chinezen leven boven hun stand

CNN vraagt zich af of China het volgende slachtoffer van de schuldencrisis wordt. Leningen leiden niet langer tot groei.

Is China het volgend slachtoffer van de schuldencrisis? Volgens CNN kampt ’s werelds tweede economie met een schuldprobleem. UBS berekende dat de overheidsschuld eind 2012 15% van het bbp bedroeg. Wanneer lokale overheden in de berekening worden meegenomen, komt dat percentage op 55%. Met bedrijfsschulden en particuliere schulden komt het totaal op 200% van het bbp.

Er zijn genoeg landen waar het schuldpercentage nog hoger ligt, waaronder Zuid-Korea, Japan en de VS. Vergeleken met andere ontwikkelende landen bevindt China zich echter aan de top. Volgens een analist van UBS baart dat zonder twijfel zorgen. Veel van de leningen worden niet gereguleerd en door onofficiële instanties uitgegeven. Het schuldniveau wordt steeds hoger. Daardoor kan de groei wel eens worden aangetast als de centrale overheid lokale instanties moet bijstaan.

Niet zichtbaar
Het groeiend aantal leningen had zo zijn voordelen. China kwam relatief ongeschonden de crisis uit, want dankzij de leningen kon er volop gebouwd worden. Nu is het probleem echter dat het aantal leningen weer piekt, maar de groei niet zichtbaar is. Dat leidt tot de vraag of China’s door leningen aangedreven motor tot stilstand komt. UBS schreef: “Het lijkt er op dat de groei van de kredietverlening minder effectief is geworden in het genereren van economische groei.”

Fitch Ratings gaf vorige maand al een waarschuwing uit. Redenen daarvoor waren onder andere het gemak waarmee leningen verkrijgbaar zijn en de invloed van het schaduwbanksysteem. Er zijn echter ook analisten die vinden dat de zorgen allemaal overdreven zijn. China bezit biljoenen aan activa die kunnen worden gebruikt om de schuld af te betalen. Lokale overheden kunnen bijvoorbeeld het land dat zij in hun bezit hebben, verkopen. De Chinese groet bedraagt nog steeds 7 tot 8%; voldoende om de schuldenlast snel te verminderen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie