Nieuws

‘QE is ineffectief’

Ondanks rentepercentages rond de nullijn en massieve liquiditeitsinjecties lukt het niet de economie aan te slingeren.

Het zijn uitzonderlijke tijden voor de centrale banken. Met rentepercentages rond de nullijn en massieve liquiditeitsinjecties lukt het maar niet om de economie aan te slingeren. Steeds meer mensen realiseren zich dat monetaire verruiming niet betekent dat de geldvoorraad toeneemt. De hype in de valutamarkten over QE zal dan ook wegebben, maar eerst staat de val van de yen nog volop in de schijnwerpers. Richard C. Koo, hoofdeconoom bij het Nomura Research Institute, schrijft over het beperkte effect van monetaire verruiming.

De private sector is druk doende om schulden af te bouwen, in plaats van winst te laten groeien. Dat proces neutraliseert de kwantitatieve verruiming die beleidsmakers op de economie loslaten. Volgens Richard Koo is de enige manier om invloed uit te oefenen op de economische activiteit, als de centrale banken assets gaan kopen van de private sector. Mensen voelen zich dan welvarender en gaan meer consumeren. Dit is het welvaartseffect, maar het blijkt maar beperkt te zijn ondanks de QE-zoveel. 

Depressie overwonnen door overheidsuitgaven
De Grote Depressie in de VS is overwonnen door overheidsuitgaven en niet door monetair beleid, stelt Koo. Banken leenden aan de overheid in deze jaren, kredietverlening aan de private sector nam nauwelijks toe in de crisisjaren. Die sector was nog bezig het eigen huishoudboekje op orde te brengen. Het was dus Roosevelts fiscale stimuleringsmaatregelen die het bbp lieten groeien in de crisisjaren.

Koo heeft ook een verklaring voor de dalende obligatierentes. In veel landen mogen beleggers niet teveel valutarisico’s nemen, niet alles mag in aandelen, dus er moet een fors deel van de portefeuille in obligaties worden belegd. Als de private sector dan nauwelijks leent, dan blijven alleen staatsobligaties over. De lage rente helpt de overheden juist om in dit soort perioden fiscale stimuleringsmaatregelen door te voeren om de economie te steunen.

In Europa ziet Koo een kapitaalvlucht vanuit de periferie naar Duitsland, met extreem laag rendement op Bunds tot gevolg. OMT is bedoeld om de periferie ten goede te komen, maar de voorwaarden die eraan verbonden zitten zijn volgens Koo contraproductief. Spanje bevindt zich al in een deflatiespiraal en wordt op de hielen gevolgd door andere landen. Europa bevindt zich in een balance sheet recession, dan werkt een 3%-norm als verstorend.

Koo is weinig lovend over de Japanse politiek. Centrale bank-president Haruhiko Kuroda denkt nog steeds dat door een opkoopprogramma de economische activiteit en de inflatie getriggerd worden. Als de centrale banken hun geldpers willen stoppen, dan zal blijken dat het voordeel van QE en de kosten van beëindiging niet symmetrisch verlopen. Beide beleidsmaatregelen vinden namelijk in verschillende fases van de economie plaats. Het beëindigen van QE heeft een veel groter effect aan het lange einde van de yield curve.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Pensioen