Interview

"Beleggingsindustrie moet vooral meer innoveren"

Eric Pieper, ceo van fintechbedrijf Matchinglink, gelooft helemaal niet dat schaalvergroting voor assetmanagers de oplossing is om te overleven. Investeren in technologie, waardoor tegen fors lagere kosten maatwerk kan geboden, is volgens hem heel veel slimmer.

Een deel van de assetmanagers kiest voor schaalvergroting om verzekerd te zijn van een bloeiende toekomst. Wat is daar mis mee?

“De standaardreactie op dit moment is inderdaad consolidatie. Iedereen is bang de boot te missen. Big is beautiful. Tegelijkertijd zien we weinig innovatie in de sector. Het productaanbod is de afgelopen 10 jaar, afgezien van de opkomst van ETF’s en de aandacht voor ESG niet wezenlijk veranderd."

"Institutionele klanten zijn echter steeds veeleisender geworden. Niet alleen wat betreft fees maar ook in maatwerk dienstverlening. We denken dat het vergroten van AUM niet het antwoord gaat zijn op de vraag van steeds kritischere klanten. We zien dat nu al in de Nederlandse markt, maar verwachten dat die trend zich wereldwijd laat zien.”

Als het opbouwen van extra beheerd vermogen niet het antwoord is, wat zouden assetmanagers dan wel moeten doen?

“Assetmanagers zullen meer moeten investeren in innovatie, en dan in het bijzonder in nieuwe technologie. De bestaande grote systemen bieden onvoldoende mogelijkheden om in te spelen op specifieke klanteisen. Bovendien zijn dit veelal systemen die in de eerste jaren van deze eeuw zijn ontwikkeld. Daardoor profiteren assetmanagers nu niet van de mogelijkheden van de technologie van nu en morgen.”

"De bestaande grote systemen bieden onvoldoende mogelijkheden om in te spelen op specifieke klanteisen"

“Om in te spelen op klanteisen leunen assetmanagers nog altijd sterk op end user computing. Denk hierbij aan spreadsheets en dergelijke. Daarmee kan wel maatwerk worden geleverd, maar deze oplossingen zijn totaal niet schaalbaar en zeer foutgevoelig. Bovendien wordt daarmee de uitdaging om data goed te managen alleen maar groter.”

Wat is het probleem met de omgang met data?

“Eigenlijk is een assetmanager niets anders dan een groot informatie verwerkend systeem waarbij er aan de achterkant data ingaan die er aan de voorkant op een andere manier weer uitkomen. Datamanagement is ca. 80% van de waardeketen van assetmanagers, en daarin gaat veel mis.”

Zoals?

“Duurbetaalde mensen besteden tijd aan het opschonen, transformeren met zelfgebouwde modellen en verplaatsen van data van systemen naar excel en weer terug. Hele rapportagestraten zijn gebaseerd op excel.”

"Hele rapportagestraten zijn gebaseerd op excel"

“Daarnaast kiezen assetmanagers voor uiterst kostbare en overambitieuze data-managementprojecten om een soort heilige graal te creëren, waarbij alle data zich gestructureerd op één plek bevinden voor alle gewenste toepassingen. Dit soort projecten is gedoemd te mislukken, omdat er geen rekening wordt gehouden met het feit dat de werkelijkheid permanent verandert.”

Hoe ga je dan wel om met een dynamische omgeving?

“Door flexibiliteit in datamanagementoplossingen in te bouwen. Datamanagement anno 2021 moet zowel flexibel als gestructureerd zijn. Met de nieuwste technologie is dit heel goed mogelijk. Assetmanagers zijn echter terughouden om hiermee te experimenteren. Liever investeren zij in technologie die zich heeft bewezen, ook al is die niet langer geschikt voor de eisen van deze tijd.”

Je zegt daarmee ook dat assetmanagers hun datasystemen in de prullenbak moeten gooien en met gloedvolle nieuwe IT-systemen moeten werken?

“Nee hoor, het goede nieuws is dat assetmanagers de investeringen in IT, die ze in de afgelopen decennia hebben gedaan niet of nauwelijks hoeven af te schrijven. De systemen, zoals bijvoorbeeld een goed opgezet administratie of handelssysteem kunnen prima dienst blijven doen.”

“Daarnaast is het met de huidige stand van de techniek heel goed mogelijk flexibele koppelingen, ook wel API’s genoemd, te maken met deze systemen. Door bestaande systemen te koppelen met moderne platformen, zoals bijvoorbeeld die van ons, ontstaan er nieuwe mogelijkheden.”

Aan wat voor mogelijkheden moet ik denken?

“De eerste is interoperabiliteit. Door open platformen aan te sluiten door de eerdergenoemde API’s en in de cloud te laten draaien, kunnen databronnen, zowel binnen als buiten de organisatie, eenvoudig worden ontsloten. Van alle data kan bovendien worden vastgesteld of deze juist, tijdig en volledig zijn. Dat betekent dat alle data auditable worden. Goede data leiden tot goede verwerking, waardoor goede output mogelijk is. Dat scheelt veel geld en tijd.”

“Een goed platform bevat ook de mogelijkheid complete bedrijfsprocessen te modeleren. Generiek, klantspecifiek, binnen het bedrijf of erbuiten, het maakt niet uit. Deze processen kunnen vervolgens worden geconfigureerd en grotendeels automatisch worden uitgevoerd. Dit maakt processen dus én flexibel én van constante kwaliteit én schaalbaar en zijn daarmee aanzienlijk goedkoper dan de huidige handmatige maatwerkprocessen per klant. Dit kunnen beleggingsprocessen zijn, maar ook rapportage en verantwoordingsprocessen.”

Dat levert op?

“Door een modern assetmanagementplatform te integreren in de bestaande infrastructuur kan maatwerk worden geleverd aan klanten tegen een massaproductieprijs. Aanpassingen voor klanten worden eenvoudig geconfigureerd in het platform. De klant ervaart maatwerk, terwijl de achterkant volledig is gestandaardiseerd. Vergelijk dat bijvoorbeeld met de situatie in de auto-industrie waarbij op één platform soms wel vijf verschillende automodellen in honderden varianten kunnen worden gebouwd.”

"De klant ervaart maatwerk, terwijl de achterkant volledig is gestandaardiseerd"

“Ofwel, door moderne technologie in te zetten kunnen klanten veel beter worden bediend tegen veel lagere kosten dan nu het geval is. De businesscase van dit soort platforms is extreem goed. Assetmanagers zouden er daarom volgens mij veel verstandiger aan doen door eerst hun value chain radicaal te vernieuwen en pas daarna te denken aan verder schaalvergroting.”

Wat doet Matchinglink?
Matchinglink is een fintechbedrijf uit 2017. Het bouwt aan innovatieve cloud based oplossingen om de waardeketen van assetmanagers te optimaliseren. Het heeft een softwareplatform ontwikkeld met daarin datamanagement, artificial intelligence, procesmanagement, geavanceerde rekentools en audit &compliance, bedoeld voor assetmanagers, fiduciaire managers en pensioenfondsen.

Outlook 2022