Interview

Het is ook crisis in de bedrijfsobligatiemarkt

Joseph Cantwell, hoofd obligaties bij vermogensbeheerder MacKay Shields, ziet geen enkele reden om nu risicovolle posities in bedrijfsobligaties te nemen. "Het zou mij niet verbazen als spreads nóg breder worden."

Hebben we te maken met een financiële armageddon?

“Nieuw is de huidige situatie wel. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. We hebben geen idee hoe het eindigt. Dit is daarom niet het moment om meer risico te nemen. Daar denken we pas aan als waardering en economische data daar aanleiding toe geven. Neem de gemiddelde spread van Amerikaanse high yield-obligaties. Die bedraagt nu meer dan 800 basispunten. Dat is veel, maar op basis van eerdere crises in de high yield-obligatiemarkt weten we dat spreads nog veel breder kunnen.”

Waar vallen de grootste klappen in de obligatiemarkt?

“Toch vooral in de markt van bedrijfsobligaties. De grootste volatiliteit vindt nu plaats in de Amerikaanse energiemarkt en in sectoren, die zich richten op groepen, zoals de horeca, reisbranche, retail. Omdat beleggers niet weten hoe het verder gaat, worden de risico’s in de zwaarst getroffen sectoren afgebouwd. Het zou mij niet verbazen als de spreads nóg breder worden.”

Bang?

“Nou ja, ik ben blij dat we zelf de crisis ingingen met een defensief gepositioneerde portefeuille. Aan de vooravond van de sell-off waren waarderingen historisch recordhoog, dus zijn we gaan afbouwen. Als beleggers niet langer voor het nemen van risico’s worden beloond, moeten de risico’s worden teruggebracht. Uiteraard ben ik bezorgd over de economische neergang, die nu aan de gang is.”

Joseph Cantwell

Hoe ziet het licht aan het einde van de tunnel eruit?

“Voor de Amerikaanse situatie zal duidelijk moeten worden wat de regeringsplannen inhouden. De schulden van Amerikaanse bedrijven zijn record hoog. Dat maakt de situatie zo explosief. Er moet een mechanisme komen om met name de kleine bedrijven met schulden te helpen. Dat heeft ons speciale aandacht.”

Kunnen centrale banken nog helpen?

“Zij hebben de afgelopen tijd buitengewoon agressief gereageerd, maar omdat de rentes al laag waren, haalde het niet al te veel uit. Met monetair beleid valt tegenwoordig niet veel meer te bereiken. Het moet van de overheden komen. Gelukkig reageren deze ook snel. Maar om alle programma’s te financieren zal er veel extra schuld moeten worden uitgegeven. Of dat gaat lukken? Het kan een probleem worden. Dat geldt met name voor Europa. Er is alle reden om conservatief gepositioneerd te zijn.”

Is cash de enige zinnige beleggingsoplossing?

“Dan heb je geen last van volatiliteit, dat is zeker. Wie de afgelopen weken niet was belegd zal blij zijn. Maar ik geloof dat er ook beleggingskansen zijn.”

Welke obligaties lopen de meeste risico's?

“Duidelijk in de bedrijfsobligatiemarkt, want de schulden waren nog nooit zo hoog. We weten niet wat de winstontwikkeling zal brengen, maar goed zal het niet zijn. Daarom moeten obligaties van bedrijven met zware schulden worden vermeden, tenzij er sprake is van voldoende compensatie. Veel investment gradeschuld loopt nu het risico om een down grade aan de broek te krijgen en af te dalen naar junk. In de high yield-obligatiemarkt zelf zullen de defaults waarschijnlijk sterk oplopen.”

Heeft u nog iets geleerd van de afgelopen weken?

“We hadden duidelijk niet gerekend op een wereldwijde pandemie. Dat was niet ons basisscenario. Achteraf gezien hadden we minder exposure moeten hebben in energie- en vrije tijdsbedrijven.”

Wat maakt de huidige crisis zo anders dan vorige?

“De onzekerheid. Dit is nog nooit eerder gebeurd. We weten niet hoe het afloopt. We weten niet wat de economische gevolgen zullen zijn. De grote vraag is: Doen centrale banken en overheden voldoende om het tij te keren? Dat geldt vooral voor overheden want monetair zijn de grenzen al bereikt. Gelukkig is er geleerd van 2008. Dat is de reden waarom overheden en centrale banken zo snel reageren. Ik hoop dat het helpt.”

De impact van het coronavirus